Dokumenti

Konts maksājumu veikšanai

Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”
Reģ. Nr.90000035726
Lielais laukums 1, Ventspils, LV3601
Valsts kase TRELLV22
LV92TREL2220527005000

Kvalifikācijas eksāmeni

KE programma/ ārpus formālā izglītība/ Mūzika/ izpildītāji
Apskatīt
KE programma/ ārpus formālā izglītība/ Mūzika/ gaismotāji
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Diriģēšana
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Vokālā mūzika
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Mūzika/ izpildītāji
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Mūzika/ skaņu operatori
Apskatīt
KE programma izglītības programmā Mūzika/ gaismotāji
Apskatīt

Projekti

Erasmus+ 2023
Apskatīt
Noslēgts līgums par Erasmus+ projekta ieviešanu
Apskatīt
Trompetista Čārlija Portera meistarklases tiešsaistē
Apskatīt
VKKF projekta jaundarbi
Apskatīt
Vijolnieces Aijas Rēķes vieslekcijas tiešsaistē
Apskatīt

Budžets un pārskati

Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" pamatbudžeta tāme 2023
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" GP budžeta izpildes pārskata skaidrojums
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" Vadības ziņojums par 2022.gadu
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" Vadības ziņojums par 2021.gadu
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" Vadības ziņojums par 2020.gadu
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" 2022.gada budžets
Apskatīt

Pakalpojumi

Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” maksas pakalpojumu cenrādis
Apskatīt

Skola

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" administrācijas organizatoriskā struktūra
Apskatīt
Profesionālās vidējās izglītības grupu nodarbību saraksts 2023./2024.m.g.2.semestrī
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023. m.g.
Apskatīt
Profesionālās ievirzes izglītības programmu Kolektīvās muzicēšanas stundu saraksts 2023./2024.m.g.
Apskatīt
Profesionālās ievirzes izglītības programmu Mūzikas teorētisko priekšmetu stundu saraksts 2023./2024.m.g.
Apskatīt
"Mācību līdzekļu iegāde" cenu aptauja
Apskatīt
PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" attīstības stratēģija
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra  “Ventspils Mūzikas vidusskola” konventa nolikums
Apskatīt
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” nolikums
Apskatīt

Datu aizsardzības materiāli

Mākslu izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” datu apstrādes privātuma politika
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" datu subjektu pieprasījumu izskatīšanas noteikumi
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" kārtība kāda tiek veikta fotografēšana, audio vai video ieraksti
Apskatīt
Mākslu izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" darbinieku datu apstrādes un aizsardzības kārtība
Apskatīt

Iepirkumi

Mākslu izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" Iepirkumu saraksts 2023
Apskatīt

Arhīvs

Profesionālās vidējās izglītības grupu nodarbību saraksts 2023./2024.m.g.1.semestrī
Apskatīt
Profesionālās ievirzes izglītības programma. Mūzikas teorētiskie priekšmeti. Stundu saraksts 2022./23.māc.g.
Apskatīt
Profesionālās ievirzes izglītības programma. Kolektīvā muzicēšana. Stundu saraksts 2022./23.māc.g.
Apskatīt
PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022. m.g.
Apskatīt
Profesionālās vidējās izglītības grupu nodarbību saraksts 2021./ 2022. m. g. 1. semestrī
Apskatīt
Profesionālās ievirzes izglītības programma. Mūzikas teorētiskie priekšmeti. Stundu saraksts 2021./22.māc.g.
Apskatīt
Profesionālās ievirzes izglītības programma. Kolektīvā muzicēšana. Stundu saraksts 2021./22.māc.g.
Apskatīt
Informācija medijiem 2020.decembris
Apskatīt