Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu 1. kursā

Jaunie mūziķi, skaņu operatori un gaismotāji, kuri 2023./ 2024. mācību gadā vēlas uzsākt mācības profesionālās vidējās izglītības programmās, aicināti pieteikties klātienes konsultācijām, aizpildot un nosūtot pieteikšanās anketu.

Iestājeksāmenu konsultācijas notiks 4. februārī, 4. martā, 1. aprīlī, 13. maijā. Konsultāciju sākums 11:00. Precīzu dienaskārtību nosūtīsim katram interesentam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Kontaktinformācija ar konsultācijām un iestājeksāmeniem saistītu jautājumu risināšanai:

Tālrunis: 63625817 (darba dienās no 9.00 līdz 17.00)
E-pasts: [email protected]