Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu 1. kursā

2022. gadā iestājeksāmeni notiks 28., 29., 30. jūnijā. Precīzs iestājeksāmenu grafiks tiks publicēts jūnija sākumā.

Dokumentus un skaņdarbu notis pieņemsim tikai elektroniski līdz 21. jūnijam (ieskaitot)
e-pastā: [email protected]

5. martā, 2. aprīlī, 7. maijā tiks organizētas iestājeksāmenu konsultācijas. Precīza informācija par konsultāciju norisi tiks publicēta vienu nedēļu pirms katrām konsultācijām, un tās notiks atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajam normatīvajam regulējumam par epidemioloģiskajām prasībām izglītības iestādēm.

! 5. februārī plānotās iestājeksāmenu konsultācijas ir atceltas.

Kontaktinformācija ar iestājeksāmeniem saistītu jautājumu risināšanai:
tālrunis: 26173918 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00),
e-pasts: [email protected]