Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu 1. kursā

Jaunie mūziķi, skaņu operatori un gaismotāji, kuri 2023./ 2024. mācību gadā vēlas uzsākt mācības profesionālās vidējās izglītības programmās, aicināti līdz 22. jūnijam (ieskaitot) elektroniski iesniegt dokumentus un izpildāmo skaņdarbu notis (ja attiecināms).

Iestājeksāmeni notiks 28., 29. jūnijā.

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2023. gada 11. maija rīkojumu valsts budžeta apmaksātā vietās drīkstam uzņemt 35 izglītojamos.

Izglītojamo_uzņemšanas_noteikumi

Kontaktinformācija ar iestājeksāmeniem saistītu jautājumu risināšanai:

Tālrunis: 63625817 (darba dienās no 9.00 līdz 15.00)
E-pasts: [email protected]