Vokālā mūzika

Speciālitātes apraksts

Akadēmiskās dziedāšanas specialitātē tiek sagatavoti solisti un kora dziedātāji.

Programma paredz solo dziedāšanas, vokālā ansambļa, skatuves kustības, aktiermeistarības, runas kultūras, operklases, vokālās metodikas, kora, itāliešu valodas un vispārējās mūzikas teorijas disciplīnas apguvi.

Vokālās nodaļas audzēkņi aktīvi piedalās skolas un pilsētas koncertdzīves norisēs. Koncertu repertuārā tiek iekļauti dažādu laikmetu un stilu komponistu darbi. Audzēkņi regulāri piedalās Latvijas un starptautiskajos jauno vokālistu konkursos.

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagogi rūpējas, lai audzēkņi taptu par profesionāliem un konkurētspējīgiem vokālistiem.

Mācībspēki

Gatis Poriņš

Nodaļas vadītājs

Rinalds Kandalincevs