Kontakti

Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”

Lielais laukums 1., Ventspils, LV-3601, Latvija
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 63622220

Reģ. Nr.90000035726
Banka: Valsts Kase, kods TRELLV22XXX
Norēķinu konts: LV92TREL2220527005000
Ziedojumu konts: LV88TREL7220527012000

SAZINĀTIES

Sazināties

Maija Solovjova

Direktora vietniece mūzikas vidusskolas mācību darbā

Uzzināt vairāk

Maija Solovjova

Maija Solovjova PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” par mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāju strādā kopš 1999. gada. Veikusi arī kursa audzinātājas un Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas pienākumus, bet kopš 2005. gada ir Mūzikas vidusskolas direktora vietniece.

M. Solovjova absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Romualda Kalsona kompozīcijas klasi, un viņas radošās daiļrades nozīmīgākie opusi ir skaņdarbs saksofonu kvartetam un ērģelēm Debesu impresijas, kas veltīts starptautiskajam ērģeļmūzikas festivālam Vox Angelica, skaņdarbs ērģelnieku duetam Pasauli es izstaigāju, kas tapis pēc Ilzes un Aigara Reiņu pasūtījuma, skaņdarbs alta saksofonam un ērģelēm Dzirdu pasauli. Redzu pasauli. Jūtu pasauli, kas tapis pēc ievērojamā ērģelnieka Tālivalža Dekšņa pasūtījuma, un skaņdarbi trio Voice of Instruments koncertprogrammām.

2020. gadā M. Solovjova sadarbībā ar D. Solovjovu pabeidza darbu pie metodiskā krājuma 24 latviešu tautas dziesmu apdares saksofonam un klavierēm, kura mērķauditorija ir profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.-6. klases saksofona spēles audzēkņi.
M. Solovjovas sirdsdarbs ir solfedžo mācīšana profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem, jo tas ir priekšmets, kurā gan pedagogiem, gan audzēkņiem, apgūstot dažādus mūzikas valodas elementus, iespējams izpausties ļoti radoši.Līga Balode

Informācijas vadības speciāliste