Sasniegumi

Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi gūst panākumus pūtēju konkursos

1.kursa audzēkne Nora Lodziņa piedalījās XXV Starptautiskajā konkursā “Sigulda-2021”, iegūstot 1. vietu – pedagogs un arī mamma Aina Lodziņa, koncertmeistars Francis Gaiļus. Konkursā iesniegto ierakstu var noskatīties sociālajā tīklā YouTube: https://youtu.be/pljbDbdZ8Rk   Šajā konkursā piedalījās 55 dažādu instrumentu un dažādu valstu pārstāvji (Latvija, Lietuva, Igaunija, Slovēnija). Dalībniekus vērtēja starptautiska mūzikas skolu direktoru un augstskolu profesoru žūrija. Nora saņēma arī naudas balvu turpmākai talanta attīstībai. […]

Lasīt vairāk

Mūsu ģitāristu panākumi starptautiskos konkursos

Mūsu flautistēm izcili sasniegumi pūšaminstrumentu konkursā – Terēzai Tīrmanei ‘Grand Prix’ un Nora Lodziņai 1.vieta

Terēza Tīrmane iegūst 1.vietu Starptautiskā pūšaminstrumentu konkursā

Kora klasei godalgotas vietas starptautiskos konkursos