Diriģēšanas nodaļa

Speciālitātes apraksts

Vārds diriģēšana ietver sevī darbību vadīt muzikālus procesus, kas saistīti ar dziedāšanu, instrumentu spēli, solistu, ansambļu vai kora priekšnesumu. Tas vienmēr būs radošs process un tādēļ MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” Diriģēšanas nodaļā lielākais akcents tiek likts uz prakses apvienošanu ar mācību procesu, tas ir – solo dziedāšana, klavierspēle kā dziesmu pavadījums, scenāriju veidošana un koncerta vadīšana, dziesmu apguve, mācīšana un iestudēšana ar dažādiem sastāviem.

Audzēkņa izaicinājums būs līdzdarboties dažādos projektos ar Latvijā atpazīstamiem solistiem un grupām, dziedot ar kori vai ansambli.

Visas šīs apgūtās iemaņas noder mācoties un darbojoties jebkurā kultūras jomā vai jebkurā citā sev saistošā profesijā, kur nepieciešamas muzikālās zināšanas, dziedāšanas prasmes vai organizatoriskās spējas.

Bez vispārizglītojošo priekšmetu apguves būs iespēja apgūt profesionālos mācību priekšmetus – diriģēšana, partitūras lasīšana, vokālā dziedāšana, klavierspēle, kora literatūra, koris, kora mācība, mūzikas elementārteorija, mūzikas formas mācība, solfedžo, harmonija, polifonija un mūzikas literatūra.

Absolvējot MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” Diriģēšanas nodaļu, tiks iegūts trešais profesionālais kvalifikācijas līmenis, kurā speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā. Var strādāt par kormeistaru, kora dziedātāju vai turpināt studijas Latvijas Mūzikas un Kultūras, kā arī ārvalstu augstskolās, kas īsteno kora diriģēšanas vai vokālās dziedāšanas studiju programmas.

Iegūstot kvalifikāciju un turpinot studijas augstskolā, ir iespēja strādāt profesijā: kora diriģents, kormeistars, koncertmeistars, solists, ansambļa vadītājs, pasākumu vadītājs, dziedāšanas skolotājs vai vokālais pedagogs.

Šajā profesijā ir iespēja apliecināt savas spējas organizēt un vadīt pasākumus, izglītības vai kultūras iestādi.

Apskatīt video

Mācībspēki

Anitra Niedre

Nodaļas vadītāja

Uzzināt vairāk

Anitra Niedre

Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmiju (1983), Ilgvara Matroža diriģēšanas klasi, pirms tam iemaņas apgūstot Em. Melngaiļa Mūzikas vidusskolas Kordiriģēšanas nodaļā (1979).

Kopš 1983. gada PIKC VMV Diriģēšanas nodaļas pedagoģe, vēlāk nodaļas vadītāja (no 1997.g.) un Vokālā mūzika – Kora klases pedagoģe, kā arī skolas dziedošo kolektīvu vadītāja un diriģente, kora “Nošu planētas” dibinātāja (2010.)

Papildus darbojusies vadot Katvaru (1981-1983) , Užavas (1986-1988) jauktos korus, bijusi Kamerkora Ventspils kormeistare (1988-1992), Ventspils pilsētas un rajona skolu jaunatnes koru virsdiriģente (1987- 2000), Ventspils rajona skolu jaunatnes koru virsdiriģente (2000-2007). Šobrīd Ventspils Kultūras centra sieviešu kora “Venda” diriģente (no 1983.g.), Ventspils Kultūras centra jauktā vokālā ansambļa ”Mundus” vadītāja (no 2004.g.), mūzikas studijas „Mazā prinča planētas” vadītāja (no 2009.g.), Ventspils Kultūras centra vokālā ansambļa “Cita planēta” vadītāja (no 2016.g.).

Pēdējā piecgadē realizētie projekti ar dažādiem muzikāliem sastāviem:

2021.g. 29.12. “Venda 45” jubilejas koncerts” ar grupu Sudden Lights;
Meistarklase ar Daci Pūci “Tikai darot kaut kas top”;
Videoklips “Ai, tu mana brāļa sēta”- 4 novadi.
2019.g. 01.12. Adventa koncerts “Redzi…” ar LNT aktrisi D. Lūriņu – Eglienu un pianistu
M. Žagaru.
2019.g. 20.01. Koncertprogramma “Sirds prieks” ar D. Kalniņu un Džeza kvintetu, TN “Jūras vārti”.
2018.g. 02.12. Adventes koncerti “Atver” ar ğitāristu K. Zemīti, Livonijas ordeņa pilī
2017.g. Koncerts „Kas var zvaigznes izskaitīt” PIKC VMV koris “Nošu planētas” un RDKS koris “TIARA”.

Šie pēdējie gadi iezīmējas arī ar Starptautiski atzītiem rezultātiem, kad ciešā sadarbībā ar kolēģi R. Tālbergu, skolotie audzēkņi neatlaidīgā kopdarbā guvuši gandarījumu iegūstot godalgotas vietas.

2021. g
• Latvijas jauno vokālistu konkurss Pavasarī dziesmas skan 2021”
2. vieta duetam Sofijai un Nikai Davidovai;
• XII Starptautiskais konkurss Talsi uzdod toni 2021
GRAND PRIX Ventspils Kultūras centra ansamblim Mazā prinča planētas
1. vieta duetam – māsas Sofija un Nika Davidovas
• V Starptautiskais vokālistu konkurss Gaismas dziesmas Kandavā 2021
2. vieta kategorijā 4-8 gadi klasiskie dziedātāji- duetam M. Izašere un M. L. Viļumova
1. vieta kategorijā Popgrupas un ansambļi 7.-12 gadi- ans. Cita planēta

2020. g.
• Vokālās mūzikas konkurss Balsis 2020
II kārta vokālais ansamblis Mazā prinča planētas A grupa – Augstākā pakāpe
• Starptautiskais tiešsaistes konkurss Online Wave ( Spānija)
1. vieta vokālais ansamblis Mazā prinča planētas (99 punkti no 100)
1. vieta vokālais ansamblis Cita planēta savā vecuma grupā
• Starptautiskais tiešsaistes konkurss The Song (Spānija)
1. vieta garīgās mūzikas un 1.vieta ansambļu kategorijās

2019. g.
• Starptautiskais Jono Aleksas jauno koru diriģentu konkurss Viļņā,
2. vieta – Lana Apse PIKC VMV 1.k., A (vecuma) kategorija,.
Speciālā balva par labāko M.K. Čurļoņa lietuviešu tautas dziesmas apdares
interpretāciju.
• Starptautiskais konkurss Golden voices of Montserrat
1. vieta – PIKC VMV Diriģēšanas nodaļas audzēķnu trio
A. Pozdejeva, S. Gaņins, V. Saveka (4., 2.k.) akadēmiskās dziedāšanas kategorijā
2. vieta – PIKC VMV Sāra Tālberga (6.kl.) akadēmiskās solo dziedāšanas kategorija
• IX Starptautiskais koru konkurss Kaunas Cantat (Lietuva), PIKC VMV koris “Nošu planētas” un kamerkoris
Zelta diploms -E (jauniešu koris) kategorija
Zelta diploms – B1 (kamerkoris) kategorija
Choras .lt Specbalva par interesantāko konkursa programmu
Grand Prix (96 punkti no 100 iespējamajiem)

2018.g
• J. Vītola V bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss Lai skan…
Zelta diploms, Studentu žūrijas balvas ieguvējs – PIKC VMV Meiteņu vokālais ansamblis;
Zelta diploms, kategorijas uzvarētājs, Grand Prix ieguvējs – PIKC VMV koris Nošu planētas
Sudraba diploms – PIKC VMV zēnu vokālajam ansamblim
• 2.Starptautiskais koru konkurss Voices for peaces (Itālija)
Zelta diploms Sieviešu koru kategorijā – Ventspils Kultūras centra sieviešu korim Venda
Zelta diploms Folkloras kategorijā – Ventspils Kultūras centra sieviešu korim Venda, Žūrijas Speciālā balva par Folkloras programma
• XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku Fināls „Koru kari” LU aulā – LNKC Augstākās pakāpes diploms,
1.vieta sieviešu koru grupā
• Latvijas Vokālo ansambļu konkurss Rīga Fināls- LNKC Augstākās pakāpes diploms,
2. vieta ar ansambli Mundus

2017.g
• Eirovīzijas gada koris, konkurss Latvija dzied LTV1 tiešraide
• 3. Eiropas koru olimpiāde Rīga
Zelta diploms kategorijā Garīgā mūzika ar pavadījumu – PIKC VMV Meiteņu vokālajam ansamblim
Zelta diploms Nation Grand Prix Bērnu koru kategorijā – PIKC VMV korim Nošu planētas
Zelta diploms Nation Grand Prix Sieviešu koru kategorijā – Ventspils Kultūras centra siev. k. Venda
• Adventes Starptautiskais koru konkurss Krakovā
Zelta diploms, kategorijas uzvarētājs, Galvenās balvas (Zelta eņģelis) ieguvējs – PIKC VMV koris Nošu planētas

Bez ikdienas darba procesa kopā ar audzēkņiem apmeklējam koncertus, operas izrādes un meistarklases. Konkursos ieliktā darba kompensācijai vienmēr tiek atrasts kopīgs brīdis priekam.

Par ieguldītā darba panākumiem ir saņemtas pateicības:

• Latvijas Nacionālais kultūras centra PATEICĪBA par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika- kora klase audzēkņu valsts konkursā. 2017. gada 15. februārī
• Ineses Galantes talanti.lv Latvijas talantu konkursa Diploms par izcilu pedagoga darbu. 2017.g. maijs
• Starptautiskā Jona Aleksa jauno kora diriģentu konkursa PATEICĪBAS RAKSTS par profesionālu darbu studentu sagatavošanā 2019.gada marts
• Latvijas Nacionālais kultūras centra GODA RAKSTS par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā, ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā. 2019. g. 17. februārī
• Latvijas Kultūras ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS par ilggadēju un nozīmīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu kora Nošu planētas sasniegumos valsts un starptautiskajos konkursos. 2019.g. 26. oktobrī
• XII Starptautiskais konkurss Talsi uzdod toni 2021
LABĀKĀ PEDAGOGA tituls no 49 pedagogiem tika piešķirts skolotājām Anitrai Niedrei un Rudītei Tālbergai. 2021.g. 10.06.

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.06.2018-sieviesu-koris-venda.id134326

Rudīte Tālberga

Uzzināt vairāk

Rudīte Tālberga

Ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Profesionālo maģistra grādu mūzikā (2003-2005), mūzikas bakalaura grādu Kordiriģēšanas specialitātē (prof. Jāņa Zirņa klase 1997. – 2001. g.) un 1992. g. – 1997. g. mācījusies Ventspils Mūzikas vidusskolā, Kordiriģēšanas specialitātē.

DARBA PIEREDZE veidojusies aktīvi darbojoties savā specialitātē –

no 2014. gada PIKC VMV  Vokālā mūzika-kora klases vadītāja;
no 2010. gada Ventspils Mūzikas skolas Kora klases kora Nošu planētas diriģente;
no 2008. gada Ventspils Kultūras centra sieviešu kora Venda diriģente;
no 2008. gada Ventspils Mūzikas skolas Kora klases skolotāja;
no 2006. – 2008. gada Ventspils Kultūras centra sieviešu kora Venda vokālais pedagogs;
no 2004. gada Ventspils Kultūras centra jauktā vokālā ansambļa Mundus vadītāja;
no 2003. gada Kamerkora Matejs (Rīga) dibinātāja, mākslinieciskā vadītāja un diriģente;
no 2001. gada Ventspils mūzikas vidusskolas Diriģēšanas nodaļas pedagogs;
1999. -2000. gada kora Lattelecom (Rīga) kormeistare;
1996. -1997. gada Piltenes vidusskolas dziedāšanas skolotāja;
no 1994. gada Ventspils baptistu draudzes kora diriģente.

Pēdējos piecos gados REALIZĒTIE PROJEKTI:
2021.

 • Venda 45 jubilejas koncerts” ar grupu Sudden Lights
 • Meistarklase ar Daci Pūci “Tikai darot kaut kas top”
 • Mūzikas video “Ai, tu mana brāļa sēta”

2019.

– Adventa koncerts “Redzi…” ar LNT aktrisi D. Lūriņu – Eglienu un pianistu M. Žagaru

– Koncertprogramma “Sirds prieks” ar džeza kvintetu un D. Kalniņu, TN “Jūras vārti”

2018.

– Adventes koncerti “Atver” ar ğitāristu K. Zemīti, Diriģēšanas nodaļas audzēkņiem, kori Nošu planētas;
2017.

– Koncerts „Kas var zvaigznes izskaitīt”, koris Nošu planētas un RDKS koris TIARA.

 

SASNIEGUMI, REZULTĀTI:

2021.

Latvijas jauno vokālistu konkurss Pavasarī dziesmas skan 2021

 • vieta duetam Sofijai un Nikai Davidovai;

      XII Starptautiskais konkurss Talsi uzdod toni 2021

– GRAND PRIX Ventspils Kultūras centra ansamblim Mazā prinča planētas

– 1.vieta duetam – māsas Sofija un Nika Davidovas;

       V Starptautiskais vokālistu konkurss Gaismas dziesmas Kandavā 2021

– 2.vieta kategorijā 4-8 gadi klasiskie dziedātāji- duetam M. Izašere un  M. L. Viļumova
– 1.vieta kategorijā Popgrupas un ansambļi 7.-12 gadi-  ans. Cita planēta.

2020.

   Vokālās mūzikas konkurss Balsis 2020

 • II kārta vokālais ansamblis Mazā prinča planētas A grupa – Augstākā pakāpe;

     Starptautiskais tiešsaistes konkurss Online Wave ( Spānija)

– 1.vieta vokālais ansamblis Mazā prinča planētas (99 punkti no 100) savā vecuma grupā;

– 1.vieta vokālais ansamblis Cita planēta savā vecuma grupā;

  Starptautiskais tiešsaistes konkurss The Song (Spānija)

– 1. vieta garīgās mūzikas un 1.vieta ansambļu kategorijās ansamblim Mundus un kamerkorim Matejs.

2019.

Starptautiskais konkurss “Golden voices of Montserrat”

– 1. vieta – PIKC VMV Diriģēšanas nodaļas audzēkņu trio A. Pozdejeva, S. Gaņins, V. Saveka (4. ,2.k.)

akadēmiskās dziedāšanas kategorijā;

 • vieta – PIKC VMV Kora klases audzēkne Sāra Tālberga (6. kl.) PIKC akadēmiskās solo dziedāšanas kategorijā;

IX Starptautiskais koru konkurss “Kaunas Cantat” (Lietuva), PIKC VMV koris Nošu planētas

 • 2 Zelta diplomi;
 • Specbalva par interesantāko konkursa programmu;
 • Grand Prix (96 punkti no 100 iespējamajiem)

2018.

 1. Vītola V bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss Lai skan…
  –  Zelta diploms, Studentu žūrijas balvas ieguvējs – PIKC VMV Meiteņu vokālais ansamblis;
  – Zelta diploms, kategorijas uzvarētājs, Grand Prix ieguvējs – PIKC VMV koris Nošu planētas;
 2. Starptautiskais koru konkurss Voices for peaces (Itālija)

– Zelta diploms Sieviešu koru kategorijā – Ventspils Kultūras centra sieviešu korim Venda;
– Zelta diploms Folkloras kategorijā – Ventspils Kultūras centra sieviešu korim Venda;

         XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku Fināls „Koru kari” LU aulā

 • vieta sieviešu koru grupā;

Latvijas Vokālo ansambļu konkurss Rīga Fināls – LNKC Augstākās pakāpes diploms,

– 2. vieta ar ansambli Mundus.

2017.

     Eirovīzijas gada koris, konkurss Latvija dzied LTV1 tiešraide;
       3. Eiropas koru olimpiāde Rīgā

 • Zelta diploms kategorijā Garīgā mūzika ar pavadījumu – PIKC VMV Meiteņu vokālajam ansamblim
 • Zelta diploms Nation Grand Prix Bērnu koru kategorijā – PIKC VMV korim Nošu planētas;
 • Zelta diploms Nation Grand Prix Sieviešu koru kategorijā – Ventspils Kultūras centra siev. k. Venda;

 Adventes Starptautiskais koru konkurss Krakovā

 • Zelta diploms, kategorijas uzvarētājs, Galvenās balvas ieguvējs – PIKC VMV koris Nošu planētas.

ATZINĪBAS:

PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola PATEICĪBAS RAKSTS par audzēkņu sagatavošanu Latvijas profesonālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – kora klases audzēkņu valsts konkurss II kārtā 2017. g. 17. janvārī;

Latvijas nacionālais kultūras centra PATEICĪBA par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursā. 2017. gada 15. februārī;

Ineses Galantes talanti.lv Latvijas talantu konkursa Diploms par izcilu pedagoga darbu. 2017.g. maijā

XII Starptautiskais konkurss “Talsi uzdod toni 2021” LABĀKĀ PEDAGOGA tituls no 49 pedagogiem tika piešķirts skolotājām Rudītei Tālbergai un Anitrai Niedrei. 2021.g. 10. jūnijā

 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.06.2018-sieviesu-koris-venda.id134326

https://youtu.be/lmlKsYzdyPU

Astra Plostniece

Uzzināt vairāk

Astra Plostniece

MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagoģe , Ritma mūzikas nodaļas vadītāja bērnu Mūzikas skolā.

Dzimusi Rīgā, pamatizglītību ieguvusi Rīgas 45. vidusskolā un Rīgas 1. Bērnu Mūzikas skolā – klavieru klasē. Absolvējusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas koledžu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas nodaļu, iegūstot mākslas bakalaura grādu. Astra Plostniece, kā profesionāla dziedātāja, darbojusies Rīgas kamerkorī Ave Sol un Valsts akadēmiskajā korī Latvija. Pārceļoties uz dzīvi Ventspilī, strādājusi kā popstudijas Jūras akmentiņi jaunāko grupu vadītāja un senioru kora Sarma diriģente.

No 2002. gada ir jauktā kora Līvzeme diriģente, bet 2004. gada – kora mākslinieciskā vadītāja.

No 2003. gada ir kamerkora Ventspils kormeistare.

No 2007. gada ir PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagoģe diriģēšanas un vokālajā nodaļā, skolotāja kora klasē, kā arī Ritma mūzikas nodaļas skolotāja.

Astras Plostnieces vadītie kolektīvi guvuši augstus rezultātus ikgadējās koru skatēs, kā arī godalgotas vietas starptautiskos koru konkursos ārzemēs