Mūzikas vēsture un teorija

Speciālitātes apraksts

Apraksts

Mācībspēki

Dina Heidemane

Mūzikas teorijas nodaļas vadītāja

Rihards Dubra

Dina Heidemane

Margarita Kuzmina