Kopmītnes

Dienesta viesnīca
Zvanu iela 3, Ventspils
Tel.nr.: 28308005; 63625820

Dienesta viesnīcas vadītāja Santa Kligača
Tel.nr.: 26472195
E-pasts: [email protected]