Studentu padome

MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskolaStudentu padome

MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” studentu padomē, kas pastāv jau vairākus gadus, darbojas aktīvākie skolas audzēkņi no katra kursa. Studentu padome vienmēr ir ieinteresēta jauniešu interesēs un problēmjautājumu un situāciju risināšanā. Ik gadu tiek rīkoti dažādi pasākumi un aktivātes, kā piemēram, Ziemassvētku balle, Valentīndienas pasts, viktorīnas u.c. Tāpat padome aktīvi iesaistās ne tikai skolas organizētajos pasākumos, bet, piemēram, arī Ventspils Jauniešu gada balvas rīkošanā.

MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” studentu padome ir kā tilts starp visiem audzēkņiem un pedagogiem, kā arī skolas administrāciju.

2023./2024. mācību gadā par Studentu padomes prezidentu tika ievēlēts 4.kursa audzēknis Mārcis Ziemanis.

Iepriekšējos mācību gados kā Studentu padomes prezidenti tikuši ievēlēti – Ģirts Vjaters, Laima Kraule, Paula Mihailova.