Akadēmiskā mūzika

Specialitātes

Pūšaminstrumentu nodaļa

Stīgu instrumentu nodaļa

Ērģeļspēle

Klavierspēle

Sitamintrumentu spēle

Diriģēšanas nodaļa

Ģitārspēle

Vokālā mūzika

Mūzikas vēsture un teorija