Uzņemšana

Pauls no FacebookVENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2019./ 2020. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS
ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

Taustiņinstrumentu spēle /klavieres, ērģeles/;
Stīgu instrumentu spēle /vijole, alts, čells, kontrabass/;
Pūšaminstrumentu spēle /flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, mežrags, trompete, trombons, tuba, eifonijs/;
Sitaminstrumentu spēle;
Diriģēšana;
Vokālā mūzika;
Mūzikas vēsture un teorija;
Džeza mūzika /taustiņinstrumentu, ģitāras, basģitāras, pūšaminstrumentu (saksofona, trompetes, trombona) vai sitaminstrumentu spēle, dziedāšana/;
Elektroniskā mūzika un skaņu režija;
Skatuves gaismas.

SAGATAVOŠANAS KURSI – 9. februārī, 9. martā, 13. aprīlī, 11. maijā 11:00 Lielajā ielā 7, Ventspilī

KONSULTĀCIJAS UN IESTĀJEKSĀMENI – 19., 20., 21. JŪNIJĀ

Dokumentus pieņem Lielajā ielā 7, sekretariātā 2. stāvā, no 19.jūnija.
Nepieciešamie dokumenti:
* diploms par pamatskolas vai vidējo izglītību
* mūzikas skolas diploms
* izziņa par veselības stāvokli
* 4 fotokartītes 3×4 cm
* dzīvesvietas deklarēšanas izziņa
* jāuzrāda pase vai ID karte.

Iestājeksāmenu prasības vidusskolas klasiskās mūzikas programmās

Iestājeksāmenu prasības vidusskolas ritmiskās mūzikas programmās

IMG_6148LAI IESTĀTOS BĒRNU SKOLĀ:

IESTĀJEKSĀMENI  PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” MŪZIKAS SKOLĀ-

 

2019.GADA 3.,4.JŪNIJĀ PLKST.16.00 VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS (LIELĀ IELA 7) MAZAJĀ ZĀLĒ

 

 

 

 

2019./2020.mācību gadā PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” MŪZIKAS SKOLĀ

uzņems audzēkņus šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle /klavieres, akordeons/;

Stīgu instrumentu spēle /vijole, alts, čells, kontrabass/;

Pūšaminstrumentu spēle /flauta, klarnete, oboja, fagots, saksofons, trompete, trombons, eifonijs, mežrags, tuba/;

Sitaminstrumentu spēle;

Vokālā mūzika- kora klase;

Mūzika /dziedāšana, klavieres, ģitāra, basģitāra, sitaminstrumenti/

 

KONSULTĀCIJAS –

2019.gada 29., 30.maijā plkst.17.00 VMV (Lielā iela 7) mazajā zālē

 

KONCERTS   IEPAZĪSTINĀM AR MŪZIKAS INSTRUMENTIEM

29.maijā plkst.17.30 VMV (Lielā iela 7) lielajā zālē

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA- Lielā iela 7, kancelejā- 2.stāvā, no 2019.gada 15.maija vai konsultāciju un iestājeksāmenu dienā

 

Nepieciešamie dokumenti:

*vecāku iesniegums

*dzimšanas apliecības kopija

*ģimenes ārsta izziņa

Par iestājpārbaudījumiem bērnu mūzikas skolā

IETEIKT: