Uzņemšana

Pauls no FacebookVENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2019./ 2020. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS
ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

Taustiņinstrumentu spēle /klavieres, ērģeles/;
Stīgu instrumentu spēle /vijole, alts, čells, kontrabass/;
Pūšaminstrumentu spēle /flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, mežrags, trompete, trombons, tuba, eifonijs/;
Sitaminstrumentu spēle;
Diriģēšana;
Vokālā mūzika;
Mūzikas vēsture un teorija;
Džeza mūzika /taustiņinstrumentu, ģitāras, basģitāras, pūšaminstrumentu (saksofona, trompetes, trombona) vai sitaminstrumentu spēle, dziedāšana/;
Elektroniskā mūzika un skaņu režija;
Skatuves gaismas.

SAGATAVOŠANAS KURSI – 9. februārī, 9. martā, 13. aprīlī, 11. maijā 11:00 Lielajā ielā 7, Ventspilī

KONSULTĀCIJAS UN IESTĀJEKSĀMENI – 19., 20., 21. JŪNIJĀ

Dokumentus pieņem Lielajā ielā 7, sekretariātā 2. stāvā.
Nepieciešamie dokumenti:
* diploms par pamatskolas vai vidējo izglītību
* mūzikas skolas diploms
* izziņa par veselības stāvokli
* 4 fotokartītes 3×4 cm
* dzīvesvietas deklarēšanas izziņa
* jāuzrāda pase vai ID karte.

Iestājeksāmenu prasības vidusskolas klasiskās mūzikas programmās

Iestājeksāmenu prasības vidusskolas ritmiskās mūzikas programmās

IMG_6148Lai iestātos bērnu skolā :

IESTĀJEKSĀMENI  PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola MŪZIKAS SKOLĀ-

2018.GADA 31.MAIJĀ, 1.JŪNIJĀ PLKST.17.00 LIELAJĀ IELA 7. MAZAJĀ ZĀLĒ

 

2018./2019.mācību gadā PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola MŪZIKAS SKOLĀ

uzņems audzēkņus šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle /klavieres, akordeons/;

Stīgu instrumentu spēle /vijole, alts, čells, kontrabass/;

Pūšaminstrumentu spēle /flauta, klarnete, oboja, fagots, saksofons, trompete, trombons, eifonijs, mežrags, tuba/;

Sitaminstrumentu spēle;

Vokālā mūzika- kora klase;

Mūzika /dziedāšana, klavieres, ģitāra, basģitāra, sitaminstrumenti/

 

KONSULTĀCIJAS –

2018.gada 29., 30.maijā plkst.17.00 Lielajā ielā 7. mazajā zālē

 

KONCERTS   IEPAZĪSTINĀM AR MŪZIKAS INSTRUMENTIEM-

29.maijā plkst.17.30 Lielajā ielā 7. lielajā zālē

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA- Lielajā ielā 7., sekretariāta 2.stāvā no 2018.gada 14.maija vai konsultāciju un iestājeksāmenu dienā

 

Nepieciešamie dokumenti:

*vecāku iesniegums

*dzimšanas apliecības kopija

*ģimenes ārsta izziņa

Par iestājpārbaudījumiem bērnu mūzikas skolā

IETEIKT: