Klavierspēle

Speciālitātes apraksts

Apraksts

Mācībspēki

Daira Štrausa

Nodaļas vadītāja

Ludmila Kamiševa

Ginta Rūse

Uzzināt vairāk

Ginta Rūse

Dzimusi ventspilniece un ir Ventspils mūzikas vidusskolas absolvente divās specialitātēs – kordiriģēšanā pie Anitras Niedres un klavierspēlē Dzintras Šmidbergas. Ieguvusi bakalaura grādu kordiriģēšanā pie profesora Jāņa Lindenberga un maģistra grādu Senās mūzikas katedrā kā Senās mūzikas dziedātāja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā pie profesores Anitas Garančas. Šobrīd turpina studijas doktorantūrā, kur veic izpētes darbu saistībā ar vienu no savām mūziķes profesijām – amatierkoru vadīšanu.

Paralēli darbam Mūzikas skolā, kur māca jaunajiem mūziķiem klavierspēli, vada Ventspilī iemīļotu Kultūras centra jaukto kori KAIVA (jau 18 gadus), izveidoja un vada Ventspils vokālo grupu, kas specializējas sakrālās mūzikas dziedāšanā.

Vineta Čamane

Anna Freimane

Dzintra Solveiga Geste

Tatjana Guseva Kolodija

Uzzināt vairāk

Tatjana Guseva

Dzimusi 1957.g.6.septembrī. 1973.g. pabeidzu Ventspils mūzikas skolas klavierspēles nodaļu,1 gadu mācījos vidusskolas sagatavošanas klasē un 1974 .g. iestājos Ventspils mūzikas vidusskolā klavierspēles nodaļa, kuru pabeidza 1978.g.

No 1978-1981 gadam strādā par klavierskolotāju Ventspils 1.ģimnāzijā un arī par Ventspils  1.ģimnāzijas kora koncertmeistari (dir.I. Irbes vadībā.) 1981.g.saka strādāt, kā koncertmeistare Ventspils mūzikas skolā vokālā un kordiriģentu nodaļas un kā klavierspēles nodaļas skolotāja.

1980.g. iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts  konservatorijas  mūzikas pedagoģijas nodaļā, kuru pabeidza 1985.gadā. 2002/2003 .g. Pilnveidoja savas zināšanas Latvijas Valsts Akademijā izglitības programmā-“ Instrumentāla mūzika.” No 1981.g. un līdz šodienai strādā par klavierspēles skolotāju un koncertmeistari PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”. 24.09.2012.g. ar Akadēmiskas informācijas centra lēmumu Nr.142/5100  J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas diplomam piešķirta kvalifikācija – maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Savā darbā vienmēr meklē radošu pieeju. Daudz strādā ārpus skolas. No 2003.g.-2010.g.organizē Krievu kultūras dienas Ventspīlī. Pašas organizētajos klasiskas koncertos piedalās gan mūzikas skolas ,gan  vidusskolas audzēkņi, pedagogi un orķestri. Projekta “Muzicējam kopā” vienmēr vadīju koncertus Ventspils 2.vidusskolā. Kopā ar literāru pulciņu “Labirints” organizēju mūzikas literatūras vakarus Ventspilī, kur piedalījos kā koncertmeistare. Organizēja vairākus koncertus bērnudārzā “Margrietiņa”.

Tatjana, kā galveno uzdevumu pedagogam uzskata ,iemācīt audzēkņiem mīlēt un saprast mūziku. Lai realizētu šo uzdevumu –  tiek organizēti daudzi koncerti, ne tikai ar skolas audzēkņu spēkiem, bet tika aicināti arī Ventspils jaunrades kolektīvu dalībnieki: teātris-“Mēs” un deju  kolektīvs-“Konffetti” un pedagogu “Svētdienas kvartets”.

2006.g. – Koncerts veltīts V.A.Mocarta 250.g.jubilejai. 2016.g –“Barokko un seno deju vakars”. Organizēja koncertvakarus, kas veltīti dažādu komponistu daiļradei. 2014.g. – V.Salaka – 75 .g jubilejas koncerts, 2014.g. -Ž.Metallidi-80.g.jubilejas koncerts.2015.g-organizēju Ventspils mūzikas pedagogu koncertu-“Duetu koncerts”. Pati piedalījusies pedagogu koncertos, kā duetu dalībniece.

Ļubova Judina

Uzzināt vairāk

Ļubova Judina

No 1970. – 1974.g.  mācījās Ventspils Mūzikas vidusskolā  klavierspēles nodaļā.

1975.g. iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas izpildītāju fakultāte un 1980 g. pabeidza minētās fakultātes klavierspēles nodaļu.

No 1972.g. strādā par koncertmeistari PIKC “Ventspils  Mūzikas vidusskola” un no 1974.g. strādā par pedagoģi taustiņinstrumentu nodaļā.

No 1986.g. līdz 2018.g. – Mūzikas skolas jaunāko klašu klavieru nodaļas vadītaja.

2013.g. piešķirta kvalifikācija profesionālajam maģistra grādam .

Skolotājas audzekņi regulāri piedalās festivālos un dažādos konkursos: reģionālos, valsts, starptautiskos: “Rīga Piano”, “Ineses Galantes Talanti”, “Mузычная  лiлея” (Baltkrievija).

Regulāri piedalās dažādās meistarklasēs  ar saviem audzēkņiem, piemēram:  ,,Ventspils Piano’’ ar audzēkni Viktoriju Dimerecu.

Kā koncertmeistare ar stīgu nodaļu audzēkņiem, piedalās  festivālos, valsts  konkursos,  dažādas meistarklasēs, kā arī skolas un pilsētas koncertos.

Ingrīda Krilova

Uzzināt vairāk

Ingrīda Krilova

Dzimusi un mācījusies Ventspilī. Beigusi Ventspils mūzikas vidusskolas klavieru klasi. Pēc VentspilsMūzikas vidusskolas absolvēšanas studēja Daugavpils pedagoģiskā institūta mūzikas pedagoģijas fakultātē. Pēc studiju beigšanas atgriezās Ventspilī un kopš 1981.gada strādā Ventspils mūzikas vidusskolā par klavierspēles pedagoģi un koncertmeistari. Pēc ilgāka perioda 2 gadus studēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā lai, uzlabotu savas prasmes gan klavierspēlē, gan klavierspēles metodikā.

Klavierspēles specialitāti pie Ingrīda Krilovas apguvuši un absolvējuši vairāk nekā 30 audzēkņu. Labākie no tiem – Solvita Gulbe, Kaspars Antess, Krista Porniece, Elīna Frīzendorfa, Anita Virbule, Arvīds Brensons, Madars Irbe. Ar šiem audzēkņiem esam piedalījušies dažādos konkursos, festivālos, koncertos. (piem. “Spēlē zēni”-ar K. Antesu, A. Brensonu, M. Irbi,;”Mūsdienu klasika”-ar M. Irbi un Esteri Brīvnieci, “Latviešu klaviermūzikas konkursā-ar M. Irbi).Spilgtākie panākumi- konkursos Concours Musical de France Parīzē 2012.gadā -1.vieta Arvīdam.Brensonam un 2017.gadā 1. vieta Madaram Irbem.

Vienlaikus pedagoģijas darbībai strādājusi, kā audzēkņu  koncertmeistare, sadarbojoties gan ar kordiriģentu, pūšaminstrumentu un vokālo nodaļu pedagogiem.

Irina Kušnirenko

Vineta Martinovska

Ludmila Martinovska

Inguna Muceniece

Lilita Puziņa

Sandra Sproģe

Sergejs Zolotovs

Ieva Emka Renemane