Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu Mūzikas skolas 1.klasē

Specialitātes audzēkņiem no 7 gadu vecuma (8-gadīgas izglītības programmas):

Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle;

Stīgu instrumentu spēle – vijoles, čella spēle;

Vokālā mūzika – kora klase.

 

Specialitātes audzēkņiem no 9 gadu vecuma (6-gadīgas Izglītības programmas):

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle;

Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle;

Pūšaminstrumentu spēle – flautas, klarnetes, obojas, fagota, saksofona, trompetes, trombona, eifonija, mežraga, tubas spēle;

Sitaminstrumentu spēle;

Mūzika (mūsdienu ritma mūzika) – dziedāšana, klavierspēle, ģitāras, basģitāras, sitaminstrumentu spēle.

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis (darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00)
  • +37163625816

E-pasts: [email protected]

 

Konsultācijas iestājpārbaudījumiem uz 1.klasi:

26.maijā plkst. 17.00 skolas mazajā zālē

Koncerts “Iepazīstinām ar mūzikas instrumentiem”:

26.maijā plkst.17.30 skolas mazajā zālē

 

Iestājpārbaudījumi uz 1.klasi:

(pēc iepriekš izveidota saraksta. Par audzēkņa ierašanos uz iestājpārbaudījumu konkrētā laikā skola ar vecākiem sazināsies līdz 31.maijam)

31.05. plkst.16.00; 230.kabinetā, 8-gadīgo Izglītības programmu audzēkņiem;

01.06. plkst. 16.00; 230.kabinetā, 6-gadīgo Izglītības programmu audzēkņiem.

 

Par uzņemšanas rezultātiem skola ar audzēkņu vecākiem sazināsies individuāli no 06.06.2022.