Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu Mūzikas skolas 1.klasē 2023./2024. mācību gadā

Specialitātes audzēkņiem no 7 gadu vecuma (8-gadīgas izglītības programmas):

Taustiņinstrumentu spēle- klavierspēle;

Stīgu instrumentu spēle- vijoles, čella spēle;

Vokālā mūzika- kora klase.

 

Specialitātes audzēkņiem no 9 gadu vecuma (6-gadīgas Izglītības programmas):

Taustiņinstrumentu spēle- akordeona spēle;

Stīgu instrumentu spēle- ģitāras spēle;

Pūšaminstrumentu spēle- flautas, klarnetes, obojas, fagota, saksofona, trompetes, trombona, eifonija, mežraga, tubas spēle;

Sitaminstrumentu spēle;

Mūzika (mūsdienu ritma mūzika)- dziedāšana, klavierspēle, ģitāras, basģitāras, sitaminstrumentu spēle.

Kontaktinformācija:

Tālrunis darba dienās no plkst.09.00 līdz 17.00:

+37163625816

e-pasts: [email protected]

 

Dokumentus pieņemsim:

elektroniski no 15.maija līdz 30.maijam

e-pasts: [email protected]

 

Konsultācijas iestājpārbaudījumiem uz 1.klasi:

25.maijā plkst.17.00 koncertzāles Latvija lielajā zālē

 

Koncerts Iepazīstinām ar mūzikas instrumentiem

25.maijā plkst.17.30 koncertzāles Latvija lielajā zālē

 

Iestājpārbaudījumi uz 1.klasi:

(pēc iepriekš sastādīta saraksta. Par audzēkņa ierašanos uz iestājpārbaudījumu konkrētā laikā skola ar vecākiem sazināsies līdz 30.maijam)

31.05. plkst.16.00; 230.kabinetā, 8-gadīgo Izglītības programmu audzēkņiem,

01.06. plkst. 16.00; 230.kabinetā, 6-gadīgo Izglītības programmu audzēkņiem.

 

Par uzņemšanas rezultātiem skola ar audzēkņu vecākiem sazināsies individuāli no 06.06.2023.