Akordeona spēle

Speciālitātes apraksts

Akordeons ir mēlīšu tipa mūzikas instruments, kam gaisu pievada ar rokām darbināmas plēšas, un tas atgādina kasti, kurai vienā pusē ir taustiņi, bet otrajā pusē — pogas.

Mācībspēki

Nataļja Cinkmane

Uzzināt vairāk

Nataļja Cinkmane

Dzimusi 1957.gadā, Ventspilī.

1977.gadā pabeidza Ventspils Mūzikas vidusskolu specialitātē  – akordeona spēles pedagogs;

1977.-1981.g.mācījās Sanktpetērburgas kultūras institūtā specialitātē –  kora vadītāja;

Pēc institūta pabeigšanas strādāja Petrozavodskā Kultūras ministrijā, no 1985.g. pasniedza akordeona spēli Ventspils 1.ģimnāzijā un Ugāles mūzikas skolā.

No 1990.g. strādā Ventspils Mūzikas vidusskolā kā akordeona spēles pedagogs. Katru gadu regulāri pilnveido profesionālo kvalitāti dažādos kursos, meistarklases, konkursos un festivālos Latvijā un Lietuvā. Audzēkņi veiksmīgi piedalās dažādos konkursos, festivālos, koncertos; vairākkārtīgi kļuva par laureātiem Valsts konkursos, Starptautiskajos akordeona spēles konkursos Limbažos.

No 1985.gada ir Ventspils Kultūras centra folkloras kopas ,,Zdravica” vadītāja.

2013.gadā par izcilu sabiedrisko iniciatīvu atbalstā piešķirot Lietišķo sieviešu apvienības Gada balvu nominācijā ,,Labākā pasniedzēja”.

2017.gadā kā folkloras kopas “Zdravica” vadītāja par ilggadēju radošu darbu, ieguldījumu Ventspils kultūras dzīvē, veicinot daudznacionālā kultūras mantojuma atpazīstamību un gūstot panākumus valsts un starptautiskā mērogā tiek piešķirta Ventspils pilsētas domes Balva.