Kontakti

Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”

Lielais laukums 1., Ventspils, LV-3601, Latvija
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 63622220

Reģ. Nr.90000035726
Banka: Valsts Kase, kods TRELLV22XXX
Norēķinu konts: LV92TREL2220527005000
Ziedojumu konts: LV88TREL7220527012000

SAZINĀTIES

Sazināties

Inga Cīrule

Direktora vietniece mūzikas skolas mācību darbā

Laura Leite