Ritma mūzika un mūzikas tehnoloģijas

Ritma mūzikas* un mūzikas tehnoloģiju* nodaļa ir vienīgā šāda veida struktūrvienība Latvijā. Tā apvieno studentus, topošos ritma mūzikas izpildītājus un mūzikas tehnoloģiju speciālistus, kā arī pedagogus - novērtētus Latvijas mūzikas profesionāļus. Nodaļas misija ir nodrošināt studentus ar daudzpusīgu izglītību, izkopjot savas specialitātes (instrumenta spēle, dziedāšana, skaņu režija un gaismošana) prasmes dažādos ritma mūzikas žanros, muzicēšanu ansamblī, gan mazajos combo, gan arī big band. Visi studenti apgūst dažādu veidu mūzikas tehnoloģijas, un sadarbībā ar citiem studentiem un pasniedzējiem ir pieejamas visas iespējas realizēt savas radošās muzikālās ieceres, no skaņdarba skices līdz pabeigtam studijas ierakstam. 
Visi studenti piedalās nodaļas rīkoto pasākumu norisē un sagatavošanā - izpildītāju ieskaitēs, kā arī Jam Session un dažādās meistarklasēs. Tiek regulāri rīkotas arī ierakstu sesijas skolas mācību ierakstu studijā.
Katru gadu martā norisinās ritma mūzikas ansambļu konkurss Competition Ventspils Groove, kurā tiek pārstāvētas gandrīz visas Latvijas ritma mūzikas skolas, un ir viesojušies arī Tartu mūzikas vidusskolas ansambļi.
Savukārt ik gadu augusta vidū norisinās starptautiskās ritma mūzikas meistarklases un festivāls Ventspils Groove, viens no svarīgākajiem Kurzemes ritma mūzikas notikumiem, ar augstas raudzes pasniedzēju un muzikālo kolektīvu dalību.

Mūzikas tehnoloģijas - dažādu veidu tehnoloģijas, kas tiek izmantotas mūzikas radīšanā, atskaņošanā, apstrādāšanā, kā arī priekšnesumu vizuālajā nodrošināšanā.
Ritma mūzika - vairākus mūzikas žanrus aptverošs termins, zem kura slēpjas jazz, pop, rock, blues, latin, world, folk, hip-hop, electronic un daudzi citi neakadēmiskās mūzikas žanri, kuros īpaša nozīme ir ritmam. 

Specialitātes

Sitaminstrumentu spēle

Ģitārspēle

Basģitāras spēle

Dziedāšana

Klavierspēle