Sasniegumi

Mūsu ģitārspēles audzēknim Mihailam Rjadinskim panākumi starptautiskā konkursā

Lasīt vairāk

Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi gūst panākumus pūtēju konkursos

Mūsu ģitāristu panākumi starptautiskos konkursos

Mūsu flautistēm izcili sasniegumi pūšaminstrumentu konkursā – Terēzai Tīrmanei ‘Grand Prix’ un Nora Lodziņai 1.vieta

Kora klasei godalgotas vietas starptautiskos konkursos