Akadēmiskā mūzika

Akadēmiskās mūzikas apraksts

Specialitātes

Pūšaminstrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle

Akordeona spēle

Sitamintrumentu spēle

Klavierspēle

Ģitārspēle

Vokālā mūzika - kora klase

Mūzikas teorija