Ģitārspēle

Speciālitātes apraksts

Apraksts

Mācībspēki

Harijs Birkenbergs

Rihards Goba