Flautas spēle

Speciālitātes apraksts

Flauta apraksts

Mācībspēki

Līga Brauna

Uzzināt vairāk

Līga Brauna

Dzimusi Tukumā, pamatizglītību ieguvusi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, pabeigusi Kandavas mūzikas skolu, flautas spēles specialitātē.

2006. gadā absolvējusi Ventspils Mūzikas vidusskolu. Mācījusies Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā, kur flautas spēli apguvusi pie pasniedzējas Daces Bičkovskas. Mācās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 4. kursā, kur flautas spēli apguva pie Viļņa Strautiņa, kurš diemžēl jau ir miris un tagad specialitāti apgūst pie pasniedzēja Imanta Sneibja.

gadā sāk strādāt Piltenes mūzikas skolā un 2012. gadā sāk strādāt arī Ventspils Mūzikas skolā par flautas spēles skolotāju. 2019. gadā sāk vadīt Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu.

Ir spēlējusi pūtēju orķestrī “Ventspils”, kā arī dažādos mazāka sastāva kolektīvos.

Aina Lodziņa

Uzzināt vairāk

Aina Lodziņa

Izglītība: 1993.g. Mērsraga vidusskola, Rojas Mūzikas skola – flautas spēle, kora klase;

1998.g. Venstpils Mūzikas koledža – flautas spēle;

2003.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija bakalaurs flautas spēlē (lekt. Dace Bičkovska);

2009.g. J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija maģistrs mūzikā – flautas spēle (prof. Vilnis Strautiņš).

Darba pieredze: 1996.g. Ventspils novada Piltenes Mūzikas skolas flautas spēles, ansambļa spēles pedagogs.

2003.g. PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas flautas spēles, ansambļa spēles pedagogs.

  1. – 2019.g. PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja.

Radošā darbība: 1993.g. – 2012.g. Orķestra mūziķis – flautists pūtēju orķestrī “Ventspils”, diriģents Valentīns Vinokurovs.

  1. – 2018.g. Orķestra mūziķis – flautists kamerorķestra “Ventspils” projektos, diriģents Aigars Meri.

Flautas spēles audzēkņu ansambļu vadītāja vasaras nometnēs “Plus” – Nīca (2012.g.), Suntaži (2014.g.), Kazdanga (2016.g.). Meistarklašu vadītāja flautu ansambļiem “Pūšam taures, tālu skan” (2015.g. Ventspils un 2017.g. Jūrmala).

2017.g. Izdots latviešu skaņdarbu krājums, dažāda sastāva flautu ansambļiem: “Latviešu komponistu skaņdarbu pārlikumi kameransambļiem” ( Musica Baltica ).

Muzicēšana flautu kvartetā un trio, tā vadīšana.

Sasniegumi dažādos Latvijas un ārzemju (Lietuva, Igaunija, Itālija, Horvātija) konkursos.

Radio “Klasika” flautu kvarteta (Terēza Tīrmane, Renāte Lodziņa, Laura Zahareviča, Sabīne Ozola) ieraksts (2013.g.), TV raidījums “Brīnumskapis” flautu kvarteta (Karlīna Priedēna, Nora Lodziņa, Samanta Pazņikova, Terēza Tīrmane) ieraksts (2014.g.), TV raidījums “Kas te? Es te? flautu dueta (Terēza Tīrmane, Renāte Lodziņa) ieraksts (2015.g.).

Apbalvojumi: 2013. g. Latvijas Republikas kultūras ministrijas Atzinības raksts par audzēknes Terēzas Tīrmanes sasniegumiem XIII Starptautiskajā konkursā “Jaunais flautists”.

  1. g. Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksts par nozīmīgu pedagoģisko darbu.

2016., 2017., 2018., 2019. g. Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa nominācija – Gada skolotājs Latvijas novados.

  1. g. Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinība par nozīmīgu pedagoģisko darbu un sasniegumiem Starptautiskos konkursos.