Mācību materiāli

24 latviešu tautasdziesmas alta saksofonam un klavierēm

Maija Solovjova, Daiga Solovjova

Apskatīt
Praktiski uzdevumi polifonijā

Rita Grīnberga, Mūzikas vēsture un teorija

Apskatīt
Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā

Silvija Pēdiņa

Apskatīt