Gaismošana

Speciālitātes apraksts

Audzēkņi mācību laikā apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu sekmīgi
piedalīties Latvijas kultūras pasākumu veidošanā kā gaismošanas speciālisti. Mācības tiek
organizētas veidojot sadarbību starp dažādu jomu mūziķiem, dziedātājiem, skaņu
operatoriem un vizuālajiem māksliniekiem. Skolas zālē pieejamas plaša spektra gaismu
iekārtas un iespējas modelēt dažāda veida koncertu apgaismojumu, kā arī gaismu šovu.
Sekmīgākajiem audzēkņiem ir iespēja praktizēties koncertzālē ‘’Latvija”.

Apskatīt video

Mācībspēki

Egils Kupčs

Uzzināt vairāk

Egils Kupčs

Gaismu mākslinieks ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi. Veidojis gaismu režiju
daudzveidīgiem kultūras dzīves notikumiem – opera, teātris, muzikālie un dejas uzvedumi,
koncerti, izstādes. Kā pēdējie nozīmīgākie projekti minami Senās mūzikas festivāla
noslēguma koncerti Rundāles pils dārzā (2014-2019), deju lieluzvedums “No zobena saule
lēca” (2018), grupas “Rakstu raksti” lielkoncerts Ķīpsalas hallē (2019), dejas izrādes “Māsa
Kerija” gaisma un sceongrāfija (2019) u.c. Egils regulāri papildina zināšanas dažādās
starptautiskās meistarklasēs un kursos.

Līva Kupča

Uzzināt vairāk

Līva Kupča

Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijā Mākslas vēstures un teorijas studiju
programmā. Praktiskā darba pieredze ietver gan vizuālās mākslas notikumu menedžēšanu
un mākslas galerijas vadīšanu, gan darbu dažādos kultūras projektos pie pasākumu
koncepcijas izveides, tekstuālā materiāla un gaismošanas. Šobrīd Līva turpina izglītību
Rīgas Stradiņa universitātē, apgūstot maģistra studiju programmu “Mākslas terapija”.