JAUNUMI

Sveicam mūsu pūtējus!

XXV Latvijas MS pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss JVLMA- 
Nora Lodziņa, 7.fl.kl., pedagogs Aina Lodziņa, koncertmeistars Francis Gaiļus – 
I vieta pikolo flautas spēlē un II vieta- flautas spēlē. 
Konkurss veltīts Ludviga van Bēthovena 250 jubilejai.

Publicēts: 28.01.2020.

IETEIKT: