Vijoļspēle

Speciālitātes apraksts

Vijole ir mazākais un augstāk skanošais stīgu lociņinstruments –  melodisks, izteiksmīgs un virtuozs. Vijole kā izcils solo un ansambļa instruments tiek  izmantots  akadēmiskajā, tautas, džeza un pop mūzikā.  Pilnīgi pelnīti  vijolei  ir piešķirts orķestra karalienes tituls.

Apgūstot izglītības programmu Vijoles spēle (20V 212021), audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības  MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”. Mācību ilgums – 8 gadi. Ja ir  vēlme turpināt mācības Mūzikas vidusskolā, ir iespēja papildināt vijoļspēles prasmi 9. klasē.

No  4. līdz 9.klasei jaunie stīdzinieki  apgūst kolektīvās muzicēšanas prasmi stīgu orķestrī – kamerorķestrī.

Mācībspēki

Vineta Krūmiņa

Svetlana Staruk

Uzzināt vairāk

Svetlana Staruk

Pedagogs ar gandrīz 40 gadu darba pieredzi. Mūzikas izglītību sāka septiņu gadu vecumā vijoļspēles klasē pie skolotāja Valda Vanaga, pie kura turpināja mācības arī Ventspils Mūzikas vidusskolā. Pēc tam  studēja Latvijas Mūzikas Konservatorijā pie profesora Valda Zariņa un Tovija Lifšica.

Pēc konservatorijas beigšanas strādā par vijoļspēles pedagogu Ventspils Mūzikas vidusskolā un bērnu mūzikas skolā. Vidusskolā mācījusi arī stīgu instrumentu vēsturi.

Ilgus gadus bijusi koncertmeistara amatā Ventspils kamerorķestrī un koncertējusi kā trio māksliniece.

Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja bērnu mūzikas skolā no 2013. līdz 2018. gadam.

Pedagoģiskās darbības gaitā izaudzinājusi ne vienu vien desmitu mūziķu – vijoļspēles pedagogus vai orķestru māksliniekus, kuri darbojas Latvijā un ārzemēs.

Vairākkārt saņēmusi pateicību no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un skolas administrācijas par uzcītīgu darbu ar audzēkņiem, un par viņu veiksmīgu māksliniecisko sniegumu konkursos un festivālos.

Maija Luiga

Uzzināt vairāk

Maija Luiga

Dzimusi ventspilniece. 1982.gada absolvēja Ventspils mūzikas vidusskolu, iegūstot kvalifikāciju – vijoles spēles pedagogs un orķestra mākslinieks. 2010.gadā ieguva profesionālo bakalaura grādu izglītībā un mūzikas skolotāja profesionālo kvalifikāciju Liepājas universitātē.

No 1982. gada strādā Ventspils Mūzikas vidusskolā par vijoles spēles skolotāju, spēlē Ventspils Kamerorķestrī A. Meri vadībā.

Daudzus gadus muzicē stīgu kameransamblī Svētdienas kvartets:

https://www.youtube.com/watch?v=wQ7hq4XOJH0&list=UUmJO_W3m4qDPjjZr4A9Q1_w&index=155

ir spēles pieredze stīgu-vokālajā trio:

19 gadus nostrādājusi par ērģelnieci Ventspils un Rindas luteriskajās baznīcās:

https://www.youtube.com/watch?v=NaC0jGiEVDo&list=UUmJO_W3m4qDPjjZr4A9Q1_w&index=136

regulāri piedalās Mārupes pedagogu festivālā, spēlējot gan kvartetā , gan ar ģitāru:

ir piedalījusies starptautiskajā festivālā:

labprāt muzicē arī ar saviem audzēkņiem:

rakstot aranžējumus vijolnieku duetiem:

un dalībai citos kolektīvos:

https://youtu.be/Nbgqz_L6rxE

Gunda Valdmane

Anda Kostanda