Kontrabasa spēle

Speciālitātes apraksts

Kontrabass ir stīgu saimes pasaules lielākais un zemāk skanošais instruments. Neaizstājams simfonisko orķestru, džeza, kantri, tautas ansambļu dalībnieks.

Tā kā kontrabasa garums ir aptuveni 2 metri, tā spēli var sākt apgūt vecākajās klasēs, kad bērns ir paaudzies tik liels, ka var noturēt instrumentu.

Apgūstot izglītības programmu Kontrabasa spēle (20V 212021), audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības  Mūzikas vidusskolā.  Ja ir  vēlme turpināt mācības Mūzikas vidusskolā, ir iespēja papildināt vijoles spēles prasmi 9. klasē.

No  4. līdz 9.klasei jaunie stīdzinieki  apgūst kolektīvās muzicēšanas prasmi stīgu orķestrī – kamerorķestrī.

Mācībspēki

Arimans Raitis Štrauss