Čella spēle

Speciālitātes apraksts

Čells ar savu cilvēka balsij līdzīgo, bagātīgo, dziļo, piesātināto skaņu ir nepārspējams un iemīļots solo instruments. Čells ir neaizstājams orķestra un dažādu mūzikas stilu ansambļu dalībnieks.

Apgūstot izglītības programmu čello spēle (20V 212021), audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības  Mūzikas vidusskolā. Mācību ilgums – 8 gadi. Ja ir  vēlme turpināt mācības Mūzikas vidusskolā, ir iespēja papildināt čella  spēles prasmi 9. klasē.

No  4. līdz 9.klasei jaunie stīdzinieki  apgūst kolektīvās muzicēšanas prasmi stīgu orķestrī – kamerorķestrī.

Mācībspēki

Arimans Raitis Štrauss