Čella spēle

Speciālitātes apraksts

Čells ir vijoļu grupas lociņinstruments. Tas gan ir daudz lielāks par vijoli, un to spēlē, turot to vertikāli starp sēdoša muzikanta kājām, balstot to pret zemi ar metāla kājiņu.

Mācībspēki

Arimans Raitis Štrauss