Alta spēle

Speciālitātes apraksts

Alts piesaista ar savu mīksto, maigo un samtaino skaņu.  Alts- instruments filozofs, kas orķestrī ērti iekārtojies starp vijoli un čellu.

Tā kā  alts pēc izmēriem ir lielāks par vijoli, mūziķim nepieciešami garāki pirksti un lielāka plauksta, tāpēc alta spēli parasti sāk apgūt vecākajās klasēs, kad mazais muzikants ir paaudzies un ir jau apguvis vijoles spēles pamatus.

Apgūstot izglītības programmu Alta spēle (20V 212021),  audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības  Mūzikas vidusskolā. Ja ir  vēlme turpināt mācības Mūzikas vidusskolā, ir iespēja papildināt alta spēles prasmi 9 klasē.

No  4. līdz 9.klasei jaunie stīdzinieki  apgūst kolektīvās muzicēšanas prasmi stīgu orķestrī – kamerorķestrī.