Mūzikas teorija

Speciālitātes apraksts

Apraksts

Mācībspēki

Kristīne Ozola

Inga Cīrule

Sanija Pastare

Maija Araka

Ligita Vaļuka