Ģitārspēle

Speciālitātes apraksts

PICK Ventspils Mūzikas vidusskolā var arī apgūt klasisko ģitāras spēli. Mazajā-bērnu skolā- ģitāras spēli katru gadu apgūst apmēram trīs desmiti bērnu.

Šobrīd tieši klasiskā ģitāras spēle piedzīvo stabilu ikgadēju radošu uzplaukumu, kļūstot arvien populārāka Latvijā. Tas ir instruments, kas paver iespēju profesionāli spēlēt arī uz elektrisko ģitāru dažādiem paveidiem, izjust instrumenta skaņas tembru daudzveidību , milzīgās tehniskās iespējas. Klasiskā ģitāra tiek izmantota gandrīz visos mūzikas žanros , tas vienlaicīgi varbūt gan kā solo instruments, gan pavadošais instruments un protams mēs to redzam visdažādāko veidu ansambļos un orķestros. Klasiskā ģitāra savā profesionālajā attīstībā ir vēl tikai ceļā un tieši Tu -nākamais Ventspils ģitāras nodaļas audzēknis vari būt tas, kas atklās vēl nezināmus spēles tehnikas veidus un veicināsi klasiskās ģitāras attīstības izaugsmi. Bet tas , protams, prasa lielu darbu un ilglaicīgu prasmju attīstīšanu.

Tie bērni, kuri vēlas mācīties ģitāras spēli, var iestāties mūsu skolā , un  profesionālās 6-gadīgās izglītības programmas ietvaros apgūt ģitāras spēli un pārējos mācību priekšmetus, kas ietilpst šajā programmā. Ģitāras spēli jums palīdzēs apgūt JVLMA klasiskās ģitāras noslēpumus apguvušie  – nodaļas vadītājs , pedagogs Reinis Krūziņš un pedagogs Šamils Almakajevs. Ģitāras spēle-tā ir specialitāte ,bet pēc programmas vēl ir arī jāapgūst  arī citi priekšmeti un tie ir : mūzikas mācība/solfedžo , mūzikas literatūra, vispārējās klavieres un ansambļu spēle, jeb kolektīvā muzicēšana. Obligāta ir arī tā saucamā koncertprakse,  kurā ietilpst tehniskās ieskaites ģitāras spēlē,  mācību koncerti un pārcelšanas eksāmeni. Mūsu skolas bērni piedalās arī ārpusskolas pasākumos un koncertos, dažādos festivālos un konkursos. Paši galvenie pasākumi ir: konkurss  “Gada Ģitārists”, kas notiek katru gadu un Valsts konkurss, kas notiek 4-5 gados vienu reizi un kurā obligāti jāpiedalās visiem.

Jāpiezīmē , ka gandrīz visos Gada ģitāristu konkursos kāds mūsu skolas audzēknis iegūst godalgotu vietu , bet 2019/2020 m.g. notiekošajā Valsts konkursā pirmo reizi skolas vēsturē tika iegūta viena pirmā vieta un vēl trīs trešās.

Iestāties ģitāras spēles nodaļā ir vēlams no 7-9 gadu vecuma. Katrs bērns ir īpašs un katram ir jāveic individuāla pieeja , tāpēc kādam varbūt tiks ieteikts apmeklēt sagatavošanās klasi vai atrunāta kāda cita iespēja kā nonākt līdz nospraustajam mērķim. Bērniem kuri vēlēsies iestāties no 11-14 g. vecumam, jau būs nepieciešamas zināmas praktiskas un teorētiskas iemaņas.

Mācības Mūzikas skolā jums palīdzēs apgūt ģitāras raksturīgākos spēles paņēmienus , attīstīs prasmi pārzināt instrumentu, attīstīs muzikālo dzirdi , atmiņu un veicinās daudzpusīgas un radošas personības attīstību.

Un pati svarīgākā informācija-, ka no 2020/2021 mācību gada arī  klasiskajiem ģitāristiem būs iespējas turpināt izglītību PICK Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Veiksmi visiem interesentiem !

Mācībspēki

Reinis Krūziņš

Šamils Almakajevs