Jaunumi

Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu metodiskā diena

27.01.2021.

Ventspils Mūzikas vidusskola rīko Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu Metodisko dienu ar Ievas Rozenbahas lekciju “Solfedžo šodien”

 

Metodiskā diena norisināsies tiešsaistē, 12. februārī – tās ietvaros, laika posmā no plkst. 13:00 līdz 15:00 platformā “ZOOM” būs apmeklējama Doc. Ievas Rozenbahas lekcija par tēmu “Solfedžo šodien” – dziedāšana un lasīšana no lapas solfedžo stundās, ritma apguve, iestājpārbaudījumi Mūzikas vidusskolā, solfedžo stundu attālinātais mācību darbs.

 

Dalība bez maksas.

 

Lūgums pieteikties elektroniski līdz 10.februāra plkst. 12:00 – https://forms.gle/DMWvaMbdjt7HDWDC6

 

Ieva Rozenbaha – Docente, Muzikoloģijas katedras vadītāja, Ventspils Mūzikas vidusskolas skolotāja

 

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (1997) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (1999), iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. No 2006. līdz 2009. gadam studējusi JVLMA doktora studiju programmā, izstrādājot promocijas darbu par polifoniju un rekviēma žanru latviešu komponistu daiļradē. JVLMA docētāja kopš 1998. gada, 2000. gadā JVLMA ievēlēta lektora amatā.  JVLMA vada teorētiskos studiju kursus bakalaura studiju programmās harmonijā, polifonijā un mūzikas teorijā.

 

Aldars Šagžijevs

29132939

Ventspils Mūzikas vidusskolas

projektu vadītājs