Meistarklases

VI Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio, ansambļu konkurss „Jūras Zvaigzne”

02 Okt PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

VI Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio, ansambļu konkursa „Jūras Zvaigzne”
NOLIKUMS
veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” sadarbībā ar vecāku atbalsta fondu ”DosiM”
2021. gada 29. oktobrī
rīko Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu konkursu dziedāšanā.

KONKURSA REZULTĀTI

Gala_rezultati_Juras_zvaigzne_2021

Konkursa mērķis un uzdevumi:
Saglabāt audzēkņu apmācības procesa kvalitāti, atskaņojuma kultūras un mākslinieciskās gaumes izkopšanu arī ierobežotos darba apstākļos.
1. attīstīt kora klašu audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru;
2. saglabāt latviešu tautas dziesmu dziedāšanas tradīciju a cappella, popularizēt latviešu komponistu oriģināldziesmas jauniešiem;
3. veicināt audzēkņu daudzbalsīgās dziedāšanas prasmes;
4. aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu.

Konkursa norises vieta un laiks:
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, Lielais laukums 1, 2021. gada 29. oktobris
Konkursa rīkotāji un organizētāji:
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”

Konkursa dalībnieki:
1. konkursā var piedalīties visi Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi, vecumā no 7 – 16 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavojuši konkursā paredzēto programmu;
2. konkurss norisinās 2 (divās) kategorijās, 4 (četrās) un 3 (trīs) vecuma grupās;
3. audzēkņu vecums tiek noteikts uz konkursa dienu, B kategorijā jaunākais konkursants ietilpst vecākā dalībnieka grupā;

A solo
1. grupa vecumā no 7 – 8 gadiem
2. grupa vecumā no 9 – 11 gadiem
3. grupa vecumā no 12 – 13 gadiem
4. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

B dueti un trio
1. grupa vecumā no 8 – 10 gadiem
2. grupa vecumā no 11 – 13 gadiem
3. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

Konkursa repertuārs:
A – solo
● visās vecuma grupās katrs dalībnieks izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesma a cappella un latviešu komponista oriğināldziesma;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.

B – dueti, trio
● visās vecuma grupās dalībnieki izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesmas apdare a cappella un latviešu komponista oriğināldziesma;
● izpildījumā jāiekļauj 2balsība vai 3balsība, atbilstoši vecuma grupai;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.

Hronometrāža:
 A, B kategorijās 1. un 2. grupa līdz 5 min.;
 A kategorijā 3. un 4. grupa līdz 7 min.;
 B kategorijās 3. grupa līdz 7 min.

Konkursa norise:
Konkurss notiek vienā kārtā.
Klātienes konkursa atklāšana 29.10. 2021. plkst.11.00 Lielajā zālē.
⃰ Ja epidemioloģiskie apstākļi noteiks ierobežojumus klātienes konkursam, tas notiks attālināti, vērtējot dalībnieku iesūtītos video ierakstus, atbilstoši nolikumam. Konkursa priekšnesumam (abām dziesmām) jābūt filmētam vienlaidus, bez rediģēšanas, labā skaņas kvalitātē, 2021. gadā. Ieraksta ierīce novietota uz statīva, dziedātāji un koncertmeistars redzami pilnā augumā. Video ieraksts tiek augšupielādēts YouTube platformā, saite uz video jānorāda pieteikuma anketā.

Video ieraksta nosaukumā norāda:
 Jūras zvaigzne VI ;
 vārds, uzvārds;
 kategorija A vai B, vecuma grupa.

Par attālināto konkursa norisi tiek paziņots 15.10. 2021. skolas mājas lapā https://vmv.ventspils.lv
Pieteikumam tiek pievienotas ieskenētas dziesmu notis (ja konkurss notiek attālināti). Video iesniegšanas termiņš 22.10.2021 plkst. 23:59

Vērtēšana:
 Konkursa dalībniekus vērtē 25 (divdesmit piecu) punktu sistēmā PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” direktora apstiprināta žūrijas komisija ne mazāk, kā trīs cilvēku sastāvā;
 Vērtēšanas pamatkritēriji – dziesmas tehniskais izpildījums, vokālā kultūra un mākslinieciskais sniegums;
 Katra vecuma grupa tiek vērtēta atsevišķi;
 Piešķirto vietu skaits ir žūrijas kompetencē;
 Žūrijas komisijas locekļi savus audzēkņus nevērtē;
 Rezultāti tiek paziņoti 29.10.2021 klātienē un skolas mājas lapā https://vmv.ventspils.lv/ līdz 1.11.2021.
 Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.

Apbalvošana:
 Visi konkursa dalībnieki saņem Pateicību par piedalīšanos konkursā;
 Visi konkursa laureāti saņem Diplomu un balvu.

Pieteikšanās:
Konkursa dalībnieki iesūta pieteikumus (Pieteikuma anketa: Konkurss Juras Zvaigzne_pieteikuma anketa_2021), apliecinošu bankas kopijas dokumentu par dalības naudas iemaksu līdz 22.10.2021 elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]
Tālrunis: 26470868

Dalības maksa:
A kategorija (solisti) 20,00 EUR,
B kategorija (dueti, trio) 30,00 EUR par katru priekšnesumu, Dalības maksa jāsamaksā ar pārskaitījumu uz kontu:

Nodibinājums “Ventspils Mūzikas skolas atbalsts fonds “DoSiM”” Pils iela 38, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas Nr. 40008177185 N/k LV92HABA0551030686833 AS SWEDBANK
Kods HABALV22

Maksājuma mērķī norādītJūras zvaigzne, dalībnieka vārds, uzvārds. Dalībnieka neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta.
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

2021. gada 28. maijs
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”
direktors Andris Grigalis