DŽEMSESIJA NR. 1!
PIEDALIES VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅU ESEJU KONKURSĀ!
Trešdien, 12. oktobrī notiks reģiona mūzikas skolu direktoru un nodaļu vadītāju sanāksme un Metodiskā diena
VENTSPILS MŪZIKAS SKOLAS 2. -9. KLAŠU AUDZĒKŅU VECĀKU SANĀKSME!