Sveicam Martu Liepiņu un skolotāju Inetu Celmu!
Sveicam pūtēju konkursa fināla laureātus!
Sveicam talantīgos skolotājus un audzēkņus!
Vokālās nodaļas audzēkņu koncerts