VMV Administrācija

Administrācija

Andris Grigalis

Direktors

Maija Solovjova

Direktora vietniece profesionālās izglītības mācību darbā

Inga Cīrule

Direktora vietniece profesionālās ievirzes izglītības mācību darbā

Jēkabs Macpans

Direktora vietnieks radošajā darbā

Aelita Šlangena

Galvenā grāmatvede

Arnis Ašmis

Pārvaldnieks

Krista Ošeniece

Izglītības metodiķe

Aldars Šagžijevs

Projektu koordinators

Informācijas vadības speciāliste profesionālajā izglītībā

Darja Mellere

Informācijas vadības speciāliste profesionālās ievirzes izglītībā

Žanete Bērtelsone

Grāmatvede

Larisa Grigale

Vadošā biroja vadītāja

Oļegs Kozlovskis

Datorsistēmu administrators