Administrācija

Administrācija

Andris Grigalis

Direktors

Maija Solovjova

Direktora vietniece profesionālās izglītības mācību darbā

Uzzināt vairāk

Maija Solovjova

Maija Solovjova PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” par mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāju strādā kopš 1999. gada. Veikusi arī kursa audzinātājas un Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas pienākumus, bet kopš 2005. gada ir Mūzikas vidusskolas direktora vietniece.

M. Solovjova absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Romualda Kalsona kompozīcijas klasi, un viņas radošās daiļrades nozīmīgākie opusi ir skaņdarbs saksofonu kvartetam un ērģelēm Debesu impresijas, kas veltīts starptautiskajam ērģeļmūzikas festivālam Vox Angelica, skaņdarbs ērģelnieku duetam Pasauli es izstaigāju, kas tapis pēc Ilzes un Aigara Reiņu pasūtījuma, skaņdarbs alta saksofonam un ērģelēm Dzirdu pasauli. Redzu pasauli. Jūtu pasauli, kas tapis pēc ievērojamā ērģelnieka Tālivalža Dekšņa pasūtījuma, un skaņdarbi trio Voice of Instruments koncertprogrammām.

2020. gadā M. Solovjova sadarbībā ar D. Solovjovu pabeidza darbu pie metodiskā krājuma 24 latviešu tautas dziesmu apdares saksofonam un klavierēm, kura mērķauditorija ir profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.-6. klases saksofona spēles audzēkņi.
M. Solovjovas sirdsdarbs ir solfedžo mācīšana profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem, jo tas ir priekšmets, kurā gan pedagogiem, gan audzēkņiem, apgūstot dažādus mūzikas valodas elementus, iespējams izpausties ļoti radoši.Inga Cīrule

Direktora vietniece profesionālās ievirzes izglītības mācību darbā

Jēkabs Macpans

Direktora vietnieks radošajā darbā

Aelita Šlangena

Galvenā grāmatvede

Arnis Ašmis

Pārvaldnieks

Krista Ošeniece

Izglītības metodiķe

Aldars Šagžijevs

Projektu koordinators

Irita Kalēja

Projektu koordinatore

Līga Balode

Informācijas vadības speciāliste profesionālajā izglītībā

Lāsma Valdmane

Informācijas vadības speciāliste profesionālās ievirzes izglītībā

Žanete Bērtelsone

Grāmatvede

Larisa Grigale

Vadošā biroja vadītāja

Oļegs Kozlovskis

Datorsistēmu administrators