Administrācija

Administrācija

Jēkabs Macpans

Direktors

Lāsma Valdmane

Direktora vietniece profesionālās izglītības mācību darbā

Inga Cīrule

Direktora vietniece profesionālās ievirzes izglītības mācību darbā

Estere Lakija Jansone

Direktora vietnieks radošajā darbā

Aelita Šlangena

Galvenā grāmatvede

Gatis Grigalis

Pārvaldnieks

Aldars Šagžijevs

Projektu koordinators

Irita Kalēja

Projektu koordinatore

Līga Balode

Informācijas vadības speciāliste profesionālajā izglītībā

Evita Kaspare

Informācijas vadības speciāliste profesionālajā izglītībā

Laura Leite

Informācijas vadības speciāliste profesionālās ievirzes izglītībā

Žanete Bērtelsone

Grāmatvede

Larisa Grigale

Vadošā biroja vadītāja