Klavierspēle

Speciālitātes apraksts

Apraksts

Mācībspēki

Daira Štrausa

Ludmila Kamiševa

Sana Villeruša

Francis Gaiļus

Uzzināt vairāk

Francis Gaiļus

PROFILS

Klavieru specialitāte.Kocertmeistara darbība.Speciālās un vispārējās klavieres.Pianisma vēsture.

DARBA UN STUDIJU PIEREDZE

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” klavierspēles nodaļas pedagogs  2018 – pašlaik

Atsaucoties uz vadības piedāvājumu atsākt darbu dzimtenē ,tas pieņemts ar pateicību un prieku.

Brīvmākslinieka statuss Hamburgā (Vācija) – 2009-2018

„Hamburgas periods „ raksturīgs ar daudzšķautnainu darba lauku visā tā garumā:pedagoģija,koncertdarbība gan klavieru duetā ar S.Villerušu gan koncertmeistara statusā dažādās formācijās, gan kapellmeistara pienākumi ietverot arī blakus esošās pilsētas (Lineburga, Vinzene, Ķīle, Šlēzviga, utt.).

Spilgtākais notikums periodā: visu B.Britena „The Little Sweep“ izrāžu nodrošināšana (klav.dueta ar S.Villerušu statusā) Hamburgas valsts operā (Staatsoper Hamburg) K. Nagano/N. Broka vadībā.

Korrepetitors Vircburgas teātrī – 1998-2009

Blaukus augstāk minētajai pozīcijai teātrī (Mainfrankentheater Würzburg), iestāde iepazīta ļoti plašā mākslinieciskajā spektrā, kā orķestra mūziķim spēlējot visa veida taustiņinstrumentus, kā diriģentam, izrāžu vadītājam, kamermūzikas partnerim.

Spilgtākais notikums :pēc klav. dueta (ar S.Villerušu)izveidošanas veiksmīga piedalīšanās starptautiskajos konkursos Oslo un Valbergā.

Orķestra diriģēšanas studijas Brēmenē – 1992-1998

Iestājoties Brēmenes Mākslu Augstskolā (Hochschule für Künste Bremen) padziļinātas studijas pie prof. H.J.Kaufmaņa un M.Fišera-Dīskau šajā jomā.Paralēli tam intensīvs darbs Hannoveras augstskolā pof.M.Gilles un K.Reimera vokālajā klasē par koncertmeistaru.

Spilgtākais notikums periodā: koncerteksāmena programmas atskaņošana ar G.Mālera un M.Ravēla skaņdarbiem.

Korepetitors LNOB Rīgā – 1991-1992

Pirmais skaistais gads pēc studiju beigšanas ar daudziem saviļņojošiem notikumiem diriģentu V.Gaiļa, A.Viļumaņa u.c. vadībā.

Spilgtākais notikums :piedalīšanās V.A.Mocarta operas“Figaro kāzas“ (Le nozze di Figaro) darba procesā.

Klavieru klases students JVLMA Rīgā -1983-1991

Esot A.Zandmaņa klavieru klases students, savas muzikālās izpratnes un pārliecības nostiprināšana.

Spilgtākais notikums: sastapšanās ar doc.A.Borsku un nodarbības koncertmeistara klasē visu studiju garumā.

Klavieru klases audzēknis E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā – 1979-1983

Paralēli mācībām klavieru klasē, teorijas nodaļas audzēknis. Spilgti iespaidi kā A. Engelmaņa kompozīcijas klases audzēknim. Paliekošas atmiņas par panākumiem K. Čurļoņa konkursā Viļņā (ped.D. Hiršsones vadībā).

VALODAS

latviešu (mātes val.) , krievu (ļoti labi), vācu (labi), poļu (sarunu līm.)

Aina Adlere

Vineta Čamane

Anna Dorofejeva

Dzintra Solveiga Geste

Tatjana Guseva

Uzzināt vairāk

Tatjana Guseva

Dzimusi 1957.g.6.septembrī. 1973.g. pabeidzu Ventspils mūzikas skolas klavierspēles nodaļu,1 gadu mācījos vidusskolas sagatavošanas klasē un 1974 .g. iestājos Ventspils mūzikas vidusskolā klavierspēles nodaļa, kuru pabeidza 1978.g.

No 1978-1981 gadam strādā par klavierskolotāju Ventspils 1.ģimnāzijā un arī par Ventspils  1.ģimnāzijas kora koncertmeistari (dir.I. Irbes vadībā.) 1981.g.saka strādāt, kā koncertmeistare Ventspils mūzikas skolā vokālā un kordiriģentu nodaļas un kā klavierspēles nodaļas skolotāja.

1980.g. iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts  konservatorijas  mūzikas pedagoģijas nodaļā, kuru pabeidza 1985.gadā. 2002/2003 .g. Pilnveidoja savas zināšanas Latvijas Valsts Akademijā izglitības programmā-“ Instrumentāla mūzika.” No 1981.g. un līdz šodienai strādā par klavierspēles skolotāju un koncertmeistari PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”. 24.09.2012.g. ar Akadēmiskas informācijas centra lēmumu Nr.142/5100  J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas diplomam piešķirta kvalifikācija – maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Savā darbā vienmēr meklē radošu pieeju. Daudz strādā ārpus skolas. No 2003.g.-2010.g.organizē Krievu kultūras dienas Ventspīlī. Pašas organizētajos klasiskas koncertos piedalās gan mūzikas skolas ,gan  vidusskolas audzēkņi, pedagogi un orķestri. Projekta “Muzicējam kopā” vienmēr vadīju koncertus Ventspils 2.vidusskolā. Kopā ar literāru pulciņu “Labirints” organizēju mūzikas literatūras vakarus Ventspilī, kur piedalījos kā koncertmeistare. Organizēja vairākus koncertus bērnudārzā “Margrietiņa”.

Tatjana, kā galveno uzdevumu pedagogam uzskata ,iemācīt audzēkņiem mīlēt un saprast mūziku. Lai realizētu šo uzdevumu –  tiek organizēti daudzi koncerti, ne tikai ar skolas audzēkņu spēkiem, bet tika aicināti arī Ventspils jaunrades kolektīvu dalībnieki: teātris-“Mēs” un deju  kolektīvs-“Konffetti” un pedagogu “Svētdienas kvartets”.

2006.g. – Koncerts veltīts V.A.Mocarta 250.g.jubilejai. 2016.g –“Barokko un seno deju vakars”. Organizēja koncertvakarus, kas veltīti dažādu komponistu daiļradei. 2014.g. – V.Salaka – 75 .g jubilejas koncerts, 2014.g. -Ž.Metallidi-80.g.jubilejas koncerts.2015.g-organizēju Ventspils mūzikas pedagogu koncertu-“Duetu koncerts”. Pati piedalījusies pedagogu koncertos, kā duetu dalībniece.

Ļubova Judina

Uzzināt vairāk

Ļubova Judina

No 1970. – 1974.g.  mācījās Ventspils Mūzikas vidusskolā  klavierspēles nodaļā.

1975.g. iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas izpildītāju fakultāte un 1980 g. pabeidza minētās fakultātes klavierspēles nodaļu.

No 1972.g. strādā par koncertmeistari PIKC “Ventspils  Mūzikas vidusskola” un no 1974.g. strādā par pedagoģi taustiņinstrumentu nodaļā.

No 1986.g. līdz 2018.g. – Mūzikas skolas jaunāko klašu klavieru nodaļas vadītaja.

2013.g. piešķirta kvalifikācija profesionālajam maģistra grādam .

Skolotājas audzekņi regulāri piedalās festivālos un dažādos konkursos: reģionālos, valsts, starptautiskos: “Rīga Piano”, “Ineses Galantes Talanti”, “Mузычная  лiлея” (Baltkrievija).

Regulāri piedalās dažādās meistarklasēs  ar saviem audzēkņiem, piemēram:  ,,Ventspils Piano’’ ar audzēkni Viktoriju Dimerecu.

Kā koncertmeistare ar stīgu nodaļu audzēkņiem, piedalās  festivālos, valsts  konkursos,  dažādas meistarklasēs, kā arī skolas un pilsētas koncertos.

Ingrīda Krilova

Uzzināt vairāk

Dzimusi un mācījusies Ventspilī. Beigusi Ventspils mūzikas vidusskolas klavieru klasi. Pēc VMV absolvēšanas studēju Daugavpils pedagoģiskā institūta mūzikas pedagoģijas fakultātē. Pēc studiju beigšanas atgriezos Ventspilī,un,kopš 1981.gadu sāku strādāt Ventspils mūzikas vidusskolā kā klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare. Pēc ilgāka perioda 2 gadus studēju VLMA,uzlabojot savas prasmes gan klavierspēlē ,gan klavierspēles metodikā.

Klavierspēles specialitāti manā apmācībā apguvuši un absolvējuši vairāk kā 30 audzēkņu. Labākie no tiem-Solvita Gulbe,Kaspars Antess,Krista Porniece,Elīna Frīzendorfa,Anita Virbule,Arvīds Brensons,Madars Irbe. Ar šiem audzēkņiem esam piedalījušies dažādos konkursos, festivālos, koncertos. (piem. “Spēlē zēni”-ar K.Antesu, A.Brensonu, M.Irbi,;”Mūsdienu klasika”-ar M.Irbi un Esteri Brīvnieci, “Latviešu klaviermūzikas konkursā-ar M.Irbi).Spilgtākie panākumi- konkursos  Concours Musical de France Parīzē 2012.gadā -1.vieta Arvīdam.Brensonam un 2017.gadā 1. vieta Madaram Irbem.

Vienlaikus pedagoģijas darbībai,esmu strādājusi arī kā audzēkņu  koncertmeistare,sadarbojoties gan ar kordiriģentu,pūšaminstrumentu,vokālo nodaļu pedagogiem.

Irina Kušnirenko

Vineta Martinovska

Ludmila Martinovska

Inguna Muceniece

Lilita Puziņa

Larisa Sivodeda

Sandra Sproģe

Sergejs Zolotovs