Flautas spēle

Speciālitātes apraksts

Flauta apraksts

Mācībspēki

Līga Brauna

Uzzināt vairāk

Līga Brauna

Dzimusi Tukumā, pamatizglītību ieguvusi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, pabeigusi Kandavas mūzikas skolu, flautas spēles specialitātē.

2006. gadā absolvējusi Ventspils Mūzikas vidusskolu. Mācījusies Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā, kur flautas spēli apguvusi pie pasniedzējas Daces Bičkovskas. Mācās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 4. kursā, kur flautas spēli apguva pie Viļņa Strautiņa, kurš diemžēl jau ir miris un tagad specialitāti apgūst pie pasniedzēja Imanta Sneibja.

gadā sāk strādāt Piltenes mūzikas skolā un 2012. gadā sāk strādāt arī Ventspils Mūzikas skolā par flautas spēles skolotāju. 2019. gadā sāk vadīt Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu.

Ir spēlējusi pūtēju orķestrī “Ventspils”, kā arī dažādos mazāka sastāva kolektīvos.

Aina Lodziņa