JAUNUMI

Ventspils Mūzikas skolas 2017./2018.m.g. absolventu un absolventu vecāku sanāksme

Pirmdien, 9.aprīlī plkst.17.30 VMV lielā zālē  (Lielā iela 7)

Ventspils Mūzikas skolas 2017./2018.m.g.absolventu un absolventu vecāku sanāksme

Darba kārtībā:

1.      Koncerts

2.      Saruna ar Izglītības programmu vadītājiem par audzēkņu sagatavotību Mūzikas skolas noslēguma eksāmeniem

3.      Informācija par turpmākās izglītības iespējām Mūzikas skolā un Mūzikas vidusskolā

4.      Izlaiduma un Absolventu koncerta organizācija

5.      Tikšanās ar specialitātes, vispārējās klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu un kolektīvo nodarbību pedagogiem

Publicēts: 29.03.2018.

IETEIKT: