JAUNUMI

V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss „Jūras Zvaigzne”

Veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” sadarbībā ar A. Vānes atbalsta fondu  2019. gada 18. oktobrī
rīko Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu konkursu dziedāšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikums atrodams šeit

Pieteikuma veidlapa šeit

Konkursa mērķis:
1. attīstīt kora klašu audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru un koncertdarbību;
2. veicināt audzēkņu apmācības procesa kvalitāti, atskaņojuma kultūras un mākslinieciskās gaumes izkopšanu;
3. saglabāt latviešu tautas dziesmu dziedāšanas tradīciju a cappella, popularizēt latviešu komponistu oriğināldziesmas jauniešiem;
4. veicināt audzēkņu daudzbalsīgās dziedāšanas prasmes;
5. aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu.

Konkursa norises vieta un laiks:
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, Lielais laukums 1,
2019. gada 17.- 18. oktobris

Konkursa rīkotāji un organizētāji:
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”

Konkursa dalībnieki:
1. konkursā var piedalīties visi Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 7 – 16 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavojuši konkursā paredzēto programmu;
2. konkurss norisinās 2 (divās) kategorijās un 4 (četrās) vecuma grupās;
3. audzēkņu vecums tiek noteikts uz konkursa dienu, B un C kategorijās jaunākais konkursants ietilpst vecākā dalībnieka grupā;

A solo
1. grupa vecumā no 7 – 8 gadiem
2. grupa vecumā no 9 – 11 gadiem
3. grupa vecumā no 12 – 13 gadiem
4. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

B dueti un trio
1. grupa vecumā no 8 – 10 gadiem
2. grupa vecumā no 11 – 13 gadiem
3. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

C vokālie ansambļi līdz 10 dziedātājiem
1. grupa vecumā no 8 – 10 gadiem
2. grupa vecumā no 11 – 13 gadiem
3. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

Konkursa repertuārs:
A – solo
● visās vecuma grupās katrs dalībnieks izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesma a cappella un latviešu komponista orğināldziesma;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.
B – dueti, trio
● visās vecuma grupās dalībnieki izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesmas apdare a cappella un latviešu komponista orğināldziesma;
● izpildījumā jāiekļauj 2balsība vai 3balsība,atbilstoši vecuma grupai;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.
C – ansamblis
● visās vecuma grupās dalībnieki izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesmas apdare a cappella un latviešu komponista orğināldziesma;
● izpildījumā jāiekļauj 2balsība, 3balsība vai vairākbalsība, atbilstoši vecuma grupai;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.

Hronometrāža:
• A,B,C kategorijās 1.un 2.grupa līdz 5 min.;
• A kategorijā 3.un 4.grupa līdz 7 min.;
• B, C kategorijās 3.grupā līdz 7 min.

Vērtēšana
• Konkursa dalībniekus vērtē 25 (divdesmit piecu) baļļu sistēmā PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” direktora apstiprināta žūrijas komisija ne mazāk, kā trīs cilvēku sastāvā;
• Vērtēšanas pamatkritēriji – dziesmas tehniskais izpildījums, vokālā kultūra un mākslinieciskais sniegums;
• Katra vecuma grupa tiek vērtēta atsevišķi;
• Piešķirto vietu skaits ir žūrijas kompetencē;
• Žūrijas komisijas locekļi savus audzēkņus nevērtē;
• Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.

Apbalvošana
• Visi konkursa dalībnieki saņem Pateicību par piedalīšanos konkursā;
• Visi konkursa laureāti saņem Diplomu un balvu.

Pieteikšanās

Pieteikuma (Pielikums Nr.1) iesūtīšanas termiņš 10.10.2019.
Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi kristavmv@gmail.com
Tālrunis: 28687754

Dalības maksa:
A kategorija (solisti) 15,00 EUR,
B kategorija (dueti, trio) 20,00 EUR par katru priekšnesumu,
C kategorija (vokālie ansambļi) 30,00 EUR

Dalības maksa jāsamaksā līdz 14.10.2019. ar pārskaitījumu uz kontu:

Nodibinājums “Ventspils Mūzikas skolas atbalsts fonds “DoSiM””
Pils iela 38, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas Nr. 40008177185
N/k LV92HABA0551030686833
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
maksājuma mērķī norādīt – Jūras zvaigzne, dalībnieka vārdu, uzvārdu.

Dalībnieka neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

 

 

Publicēts: 04.09.2019.

IETEIKT: