JAUNUMI

Sveicam pūtēju konkursa fināla laureātus!

SVEICAM

Valsts konkursa profesionālās ievirzes izglītības programmas
Pūšaminstrumentu spēle
FINĀLA
laureātus, pedagogus, koncertmeistarus!

I vieta
Edvards Landmanis, 7.tromb.kl., ped. Rūdolfs Kulbergs,

kcm. Ingrīda Krilova

II vieta
Ernests Gurtlavs, 2.mežr.kl., ped. Dainis Brauns, kmc. Inguna Muceniece
Henrijs Lācis, 3.tromb.kl., ped. Rūdolfs Kulbergs, kcm. Ingrīda Krilova
Gustavs Zviedrītis, 4.mežr.kl., ped. Dainis Brauns,
kcm. Inguna Muceniece
Karlīna Priedēna, 7.fl.kl., ped. Aina Lodziņa, kcm. Francis Gaiļus

III vieta

Valsts Rūsis 4. eifonijas klase, ped. Dainis Brauns, koncertmeistare Inguna Muceniece
Harijs Stūris, 3.saks.kl., ped. Daiga Solovjova, kcm. Maija Solovjova
Elza Zecmane, 3.fl.kl., ped. Aina Lodziņa, kcm. Francis Gaiļus
Nora Lodziņa, 6.fl. kl., ped. Aina Lodziņa, kcm. Francis Gaiļus

 

puteji_valsts konk_flautas_02.2019

puteji_valsts konk_diploms_Sturis-1

Publicēts: 15.02.2019.

IETEIKT: