JAUNUMI

Skolotājas Dinas Heidemanes stāsts par attālināto mācīšanu

Par mūzikas literatūras mācīšanu attālināti stāsta Ventspils Mūzikas vidusskolas teorijas nodaļas vadītāja Dina Heidemane

“Varu pastāstīt, kā es mācu mūzikas literatūru attālināti. Audzēkņiem tagad pašiem jālasa par komponistiem un jāiepazīstas ar skaņdarbiem. Es viņiem sūtu norādījumus – skenētas lapas no grāmatām, saites uz rakstiem internetā un ierakstiem Youtube vietnē, savus sagatavotos mācību materiālus. Uzdevumus dodu uz nedēļu vai divām, tad audzēkņi paši var organizēt savu laiku. Uzdoto pārbaudu ar jautājumiem vai uzdevumiem, kas prasa materiālu studēšanu, atlasi un apkopošanu. Līdz norādītajam laikam viņiem jāiesūta atbildes.

No mūzikas resursiem visvairāk izmantoju Youtube, jo tur ir pieejami labas kvalitātes koncertieraksti, dokumentālās filmas par komponistiem, ir iespēja klausīties skaņdarbus ar notīm. Vairāk nekā līdz šim izmantoju Ventspils Mūzikas bibliotēkas abonēto vietni Medici.tv, kur pieejami koncertu un operu ieraksti. Audzēkņiem ir pieeja šim resursam, un viņi savās mājās var noskatīties uzdotās operas.

Kā veicas audzēkņiem? Tiem, kuri pirms tam labi mācījās un bija apzinīgi, iet labi – viņi izpilda uzdoto. Audzēkņiem, kuriem pirms tam bieži bija mācību parādi, klājas sliktāk – viņiem acīm redzot grūtības sagādā laika plānošana. Iespējams, ka ir grūti saņemties kaut ko darīt pašam – meklēt, lasīt, iedziļināties.”

Muzikoloģe un pedagoģe Dina Heidemane ir Ventspils Mūzikas vidusskolas absolvente, 1997. gadā aizstāvējusi maģistra darbu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Dr. habil. art. Jāņa Torgāna vadībā, ir neskaitāmu metodisko materiālu un mācību līdzekļu autore, kolēģu un studentu cienīta un mīlēta skolotāja.

Publicēts: 07.05.2020.

IETEIKT: