STĀSTI

Anna Brokāne

Es esmu Anna Brokāne un esmu absolvējusi Ventspils Mūzikas vidusskolu klavieru specialitātē, mācoties pie skolotājas Dzintras Solveigas Gestes, kuru varu saukt par savu otro mammu( patiesībā daži mani kursa biedri tiešām domāja, ka viņa ir mana mamma), un kuras pašaizliedzīgās un nesavtīgās attieksmes dēļ es izvēlējos savu dzīvi saistīt ar mūziku.  Pēc vidusskolas beigšanas es izvēlējos turpināt mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie docenta Jura Žvikova, kurš ir ne tikai pedagogs, bet arī koncertējošs pianists.

Šis mācību sākums pirmajā gadā varēja būt diezgan grūts gan emocionālā, gan finansiālā ziņā, bet ļoti lielu atvieglojumu sniedza ziņa, ka esmu iekļuvusi budžeta grupā. Bet vislielāko pateicību man ir jāsaka Vītolu fondam, kas deva iespēju saņemt SEB bankas stipendiju. Un es tiešām iesaku vidusskolu absolventiem pieteikties Viļa Vītola dibinātā fonda stipendijām, kuru mērķis ir palīdzēt spējīgiem, maznodrošinātiem audzēkņiem iegūt augstāko izglītību Latvijā. Šajā fondā ir vairāki ziedotāji, to skaitā arī SEB banka, kas atbalsta arī mūziķus. Bez šīs stipendijas es nevarētu mācīties.

Tagad es mācos jau 3. kursā un paralēli arī strādāju Juglas mūzikas skolā par koncertmeistaru.  Toreiz, sākot mācīties, man bija sajūta, ka darbu konkrētajā specialitātē būs grūti atrast, bet tā tas nav. Gandrīz visi manā kursā studējošie pianisti strādā ar mūziku saistītus darbus. Jā, tie nav ļoti labi atalgoti darbi, bet tomēr studiju laikā tas ir pietiekams atbalsts un darbu ir diezgan viegli savienot ar mācībām, jo tas ir pēcpusdienās un vakaros, turklāt man patīk darbs ar bērniem un tā ir lieliska iespēja iegūt praktiskas zināšanas profesijā.

Nozīmīga arī ir piedalīšanās meistarklasēs. Divus gadus esmu vasarā bijusi uz Siguldā notiekošajiem Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem, kuros mācījos pie prof. Jura Kalnciema un Ugas Granta(ASV). Kā arī cenšos izmantot iespējas piedalīties Mūzikas akadēmijas rīkotajās meistarklasēs gan klavieru specialitātē, gan kameransamblī.

Publicēts: 01.07.2014.

IETEIKT: