JAUNUMI

Projektu nedēļa mūzikas teorētiskajos priekšmetos

Šogad mūzikas skolā projektu nedēļa notika no 11. – 15. februārim, kur ierasto mācību procesu nomainīja  dažādi citādāki pasākumi.

Jaunāko klašu audzēkņi veidoja sveicienus jaunajai skolai, kuru visi gaida ar nepacietību. Audzēkņi ar prieku iesaistījās gan rakstot, gan zīmējot, līmējot un aplicējot.

Vidējo klašu audzēkņi piedalījās spēļu pēcpusdienās, kur spēlēja dažādas muzikālas galda spēles – ritma un intervālu domino, „Muzikālo cirku”, loto un „Piedzīvojumi mūzikā”. Viens no ritma domino bija pašu audzēkņu veidots ritmikas stundās. Tā nu tagad bija iespēja to spēlēt. Ieinteresētība un vēlēšanās uzvarēt spēļu pēcpusdienas veidoja par interesantiem, aizraujošiem un jautriem pasākumiem.

Notika arī viens nopietnāks pasākums kora klases audzēkņiem – konkurss lasīšanā no lapas. Kā jau konkursā, audzēkņi bija sabijušies un uztraukums bija liels, tomēr rezultāti kopumā ņemot bija ļoti labi. Jāsaka – vienā no labākajiem Latvijas bērnu koriem „Nošu planētas”, kā arī „Nošu spēles” dzied ļoti apdāvināti un muzikāli bērni.

Vecāko klašu audzēkņiem bija iespēja savas zināšanas mūzikā pārbaudīt viktorīnā „Muzikāls, vēl muzikālāks”. Komandu sacensības gars veicināja ciešu sadarbību starp audzēkņiem komandās, lai kopīgi rastu pareizas atbildes uz jautājumiem par mūzikas teoriju un mūzikas literatūru. Arī šeit rezultāti viktorīnas noslēgumā bija labi visām komandām, jo tikai dažu punktu atšķirība noteica labākās komandas titulu.

Paldies visiem skolotājiem, kas iesaistījās projektu nedēļas veidošanā!

Skolotāja Kristīne Ozola

IMG_20190212_15380320190215_161910IMG_20190213_15461220190211_164648

Publicēts: 28.02.2019.

IETEIKT: