#Klavierspēle – Ņina Surovceva

Ņina Surovceva

Ventspils Mūzikas vidusskolā strādāju no 1979. gada. 1984. gadā absolvēju Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju un ieguvu specalitāti pianists-pedagogs un kameransambļa mākslinieks.
Savā pedagoģiskajā darbā pasniedzu klavierspēli, klavieru ansambļi, koncertmeistara klasi, kameransambļa klasi.
Katram priekšmetam es pielietoju savu mācību metodi.
Pats galvenais mūzikā – neatstāt vienaldzīgu klausītāju, attīstīt audzēknī ne tikai profesionālās prasmes, bet arī asociatīvu domāšanu, māku sabalansēt savas emocijas ar intelektu.
Mani audzēkņi bieži piedalās dažādos konkursos, festivālos un koncertos. Iegūtas godalgotas vietas (no 1 – 4) Valsts , starptautiskajos un reģionālajos konkursos. Veiksmīgi strādā savā specialitātē daži mani audzēkņi: mūsu skolā V.Martinovska, Talsos klavieru nodaļas vadītāja D.Zaure, S-Pēterburgā S.Zolotovs un Rīgā – G.Griņko.

IETEIKT: