Iepirkumi

Iepirkumi:

Atklāta konkursa „Elektronisko, akustisko mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras piegāde” id.nr. VMV 2018/4 Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr. VMV 2018/4- 05

Atklāta konkursa „Elektronisko, akustisko mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras piegāde” id.nr. VMV 2018/4 Piedāvājumu atvēršanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr. VMV 2018/4- 04

Atklāta konkursa „Elektronisko, akustisko mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras piegāde” id.nr. VMV 2018/4 Piedāvājumu atvēršanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr. VMV 2018/4- 02

Iepirkuma „Pūšaminstrumentu piegāde” id.nr. VMV 2018/5 Lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr. VMV 2018/5- 03

Iepirkuma “PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana”id.nr.VMV2018/3 Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr.VMV 2018/3-03Līgums Nr.LVB3_0401/07-11-2018-512

Iepirkums „ PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana”, id.nr. VMV2018/3. Piedāvājumu iesniegšana- 2018.gada 29.oktobra plkst.10:00. Iepirkums – PIL 9.panta kārtībā.

IEPIRKUMS „Mūzikas klašu aprīkojuma piegāde”, identifikācijas numurs: VMV2018/2, Lēmums 1., Lēmums 23.10.18.Pirkuma un piegādes līgums Nr.30/10/2018.

Līgums par instrumentu piegādi

Iepirkuma procedūras protokols Nr.1

Līgums Nr.12.10/2 par instrumentu piegādi

Līgums Nr.12.10/1 par instrumentu piegādi

Pielikums Nr. 1.1. Iepirkumam id.nr. VMV 2017/3

IEPIRKUMS „Skaņu aparatūras piegāde”

Iepirkuma procedūras protokols Nr.2

Iepirkuma procedūras protokols Nr.1 Iepirkuma 3.daļa

Iepirkuma procedūras protokols Nr.1 Iepirkuma 2.daļa

Iepirkuma procedūras protokols Nr.1 Iepirkuma 1.daļa

Iepirkuma procedūras protokols Nr.1

Pielikums Nr. 1.1. Iepirkumam id.nr. VMV 2017/2

IEPIRKUMS „Skaņu aparatūras piegāde” Iepirkuma identifikācijas numurs ir VMV2017/2

Iepirkums: „Mūzikas instrumentu piegāde”  id.nr. VMV2017/1
PIedāvājuma iesnioegšana –  03.10.2017. plkst.10:00

Līgums iepirkumam „Koncerta zvanu un timpānu piegāde”, identifikācijas Nr. VMV2016/5 

Līguma iepirkuma „Mūzikas instrumentu piegāde”, identifikācijas Nr. VMV2016/4 3.grupa

Līguma iepirkuma „Mūzikas instrumentu piegāde”, identifikācijas Nr. VMV2016/4 1.grupa

Iepirkuma „Mūzikas instrumentu piegāde” ar id.nr. VMV2016/4 Protokols Nr.1. 3.grupa

Iepirkuma „Mūzikas instrumentu piegāde” ar id.nr. VMV2016/4 Protokols Nr.1 1. iepirkuma daļai

Iepirkuma „Mūzikas instrumentu piegāde” ar id.nr. VMV2016/4 protokols 4.grupa

Iepirkuma „Degvielas iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” vajadzībām” ar id.nr. VMV2016/3 procedūras protokols

VMV 2016/3 līgums iepirkumam „Degvielas iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” vajadzībām”

VMV2016/5 IEPIRKUMS „Koncerta zvanu un timpānu piegāde”

Līgums pie iepirkuma VMV2016/4

PIKC Ventspils mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana

VMV2016/1 LĪGUMS Apdrošinātāja uzskaites Nr. LVB3_0401/07-11-2016-123

2016.08.19. IEPIRKUMS „Mūzikas instrumentu piegāde” VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2016.08.19. IEPIRKUMA „Degvielas iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” vajadzībām” NOLIKUMS Iepirkuma identifikācijas Nr. VMV 2016/3

2016.05.25. Iepirkuma „Pakalpojuma sniegšana 8.1.3.SAM dokumentu izstrādei līgums

2016.05.25. Iepirkuma „PIKC Ventspils mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana” ar id.nr. VMV2016/1 Protokols Nr.1

IETEIKT: