Direktora vietniece, mūzikas teorija – Inga Cīrule.

Inga Cīrule Inga Cīrule- direktora vietniece Ventspils Mūzikas skolas mācību darbā. Izglītība- Ventspils Mūzikas vidusskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Pienākumi- pārraudzīt Ventspils Mūzikas skolas mācību darbu, iedvesmot pedagogus un audzēkņus jauniem konkursiem, lieliskiem rezultātiem, palīdzēt tos īstenot; organizēt Mūzikas skolas audzēkņu koncertdzīvi, rosināt idejas par jauniem pasākumiem, festivāliem. Veicināt sadarbību ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām skolām, Mākslas skolas, Jaunrades nama, reģiona Mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

IETEIKT: