Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu mūzikas skolas 1.klasē

2021.gada iestājpārbaudījumi notiks 31.maijā un 1.jūnijā plkst. 16.00.

Konsultācijas iestājpārbaudījumiem notiks 27.maijā plkst. 17.00, skolas mazajā zālē.

Koncerts “Iepazīstinām ar mūzikas instrumentiem” 27.maijā plkst. 17.30, skolas mazajā zāle.

 

Dokumentus pieņemsim:

Elektroniski – no 10.maija līdz 1.jūnijam (ieskaitot)

e-pasts: [email protected] vai iestājpārbaudījumu dienā

 

Kontaktinformācija, lai risinātu ar iestājpārbaudījumiem saistītus jautājumus:

Tālrunis: +37126698449 (darba dienās no 9.00 – 17.00);

E-pasts: [email protected]