JAUNUMI

Lieli panākumi XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā!

Picasso, Pablo. 1881-1973 Musical Instruments France, 1912Picasso, Pablo. 1881-1973 Musical Instruments France, 1912.

06. un 07. martā konkursā, kas notika Saldus Mūzikas skolā  piedalījās Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņi.

Sveicam Ventspils Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu konkursa laureātus, skolotājus, koncertmeistares:

I vieta

Elza Zecmane, 2.flautas klase, skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Sana Villeruša

Nora Lodziņa, 5.flautas klase, skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Sana Villeruša

Karlīna Priedēna, 6.flautas klase, skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Sana Villeruša

Terēza Tīrmane, 8.flautas klase, skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Sana Villeruša

Gustavs Zviedrītis, 3.mežraga klase, skolotājs Andis Dūdiņš, koncertmeistare Inguna Muceniece

 

II vieta

Samanta Pazņikova, 7.flautas klase, skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Sana Villeruša

Patrīcija Anna Doniņa, 6.saksofona klase, skolotājs Renārs Lācis

Valts Rūsis, 2.eifonijas klase, skolotājs Dainis Brauns, koncertmeistare Inguna Muceniece

Elza Plostniece, 4.trompetes klase, skolotāja Maija Lāce, koncertmeistare Tatjana Guseva

Eduards Zviedrītis, 6.trompetes klase, skolotāja Maija Lāce, koncertmeistare Tatjana Guseva

 

III vieta

Jana Ancāne, 3.flautas klase, skolotāja Līga Brauna, koncertmeistare Inguna Muceniece

Harijs Stūris, 2.saksofona klase, skolotāja Daiga Solovjova, koncertmeistare Maija Solovjova

Betija Paula Kraulere, 4.saksofona klase, skolotāja Daiga Solovjova, koncertmeistare Maija Solovjova

Henrijs Lācis, 2.trombona klase, skolotājs Rūdolfs Kulbergs, koncertmeistare Ingrīda Krilova

Edvards Landmanis, 7.trombona klase, skolotājs Rūdolfs Kulbergs, koncertmeistare Ingrīda Krilova

Reinis Eglītis, 1.mežraga klase, skolotāja Maija Lāce, koncertmeistare Tatjana Guseva

Rets Gūtmanis, 2.trompetes klase, skolotāja Maija Lāce, koncertmeistare Tatjana Guseva

Emīlija Lāce, 2.trompetes klase, skolotāja Maija Lāce, koncertmeistare Tatjana Guseva

Elizabete Marta Doniņa, 4.trompetes klase, skolotāja Maija Lāce, koncertmeistare Tatjana Guseva

 

Atzinība

Laura Vašuka, 2.flautas klase, skolotāja Aina Lodziņa, koncertmeistare Sana Villeruša

Babete Patrīcija Ercuma, 3.flautas klase, Līga Brauna, koncertmeistare Inguna Muceniece

 

Publicēts: 08.03.2018.

IETEIKT: