Kontakti

VMV_logo_oranzs_vertikalsVMV_grooveProfesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”

Ostas 23., Ventspils, LV-3601

Latvija

E-pasts: ventspilsmv@inbox.lv

Tālrunis: +371 63622220 (audzēkņu sekretāre, mācību daļa)

Tārunis: +371 63624771 (direktors, lietvede, grāmatvedība)

Reģ. Nr.90000035726

Banka: Valsts Kase, kods TRELLV22XXX

Norēķinu konts: LV92TREL2220527005000

Ziedojumu konts: LV88TREL7220527012000

IETEIKT: