Jaunumi

V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss „Jūras Zvaigzne”

Veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” sadarbībā ar A. Vānes atbalsta fondu  2019. gada 18. oktobrī
rīko Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu konkursu dziedāšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikums atrodams šeit

Pieteikuma veidlapa šeit

Konkursa mērķis:
1. attīstīt kora klašu audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru un koncertdarbību;
2. veicināt audzēkņu apmācības procesa kvalitāti, atskaņojuma kultūras un mākslinieciskās gaumes izkopšanu;
3. saglabāt latviešu tautas dziesmu dziedāšanas tradīciju a cappella, popularizēt latviešu komponistu oriğināldziesmas jauniešiem;
4. veicināt audzēkņu daudzbalsīgās dziedāšanas prasmes;
5. aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu.

Konkursa norises vieta un laiks:
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, Lielais laukums 1,
2019. gada 17.- 18. oktobris

Konkursa rīkotāji un organizētāji:
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”

Konkursa dalībnieki:
1. konkursā var piedalīties visi Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 7 – 16 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavojuši konkursā paredzēto programmu;
2. konkurss norisinās 2 (divās) kategorijās un 4 (četrās) vecuma grupās;
3. audzēkņu vecums tiek noteikts uz konkursa dienu, B un C kategorijās jaunākais konkursants ietilpst vecākā dalībnieka grupā;

A solo
1. grupa vecumā no 7 – 8 gadiem
2. grupa vecumā no 9 – 11 gadiem
3. grupa vecumā no 12 – 13 gadiem
4. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

B dueti un trio
1. grupa vecumā no 8 – 10 gadiem
2. grupa vecumā no 11 – 13 gadiem
3. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

C vokālie ansambļi līdz 10 dziedātājiem
1. grupa vecumā no 8 – 10 gadiem
2. grupa vecumā no 11 – 13 gadiem
3. grupa vecumā no 14 – 16 gadiem

Konkursa repertuārs:
A – solo
● visās vecuma grupās katrs dalībnieks izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesma a cappella un latviešu komponista orğināldziesma;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.
B – dueti, trio
● visās vecuma grupās dalībnieki izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesmas apdare a cappella un latviešu komponista orğināldziesma;
● izpildījumā jāiekļauj 2balsība vai 3balsība,atbilstoši vecuma grupai;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.
C – ansamblis
● visās vecuma grupās dalībnieki izpilda 2 dažāda rakstura dziesmas no galvas, neizmantojot nošu partitūru;
● latviešu tautasdziesmas apdare a cappella un latviešu komponista orğināldziesma;
● izpildījumā jāiekļauj 2balsība, 3balsība vai vairākbalsība, atbilstoši vecuma grupai;
● pavadījumā izmantojami tikai akustiskie instrumenti;
● nošu materiāli 3 eksemplāros iesniedzami pie reģistrācijas.

Hronometrāža:
• A,B,C kategorijās 1.un 2.grupa līdz 5 min.;
• A kategorijā 3.un 4.grupa līdz 7 min.;
• B, C kategorijās 3.grupā līdz 7 min.

Vērtēšana
• Konkursa dalībniekus vērtē 25 (divdesmit piecu) baļļu sistēmā PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” direktora apstiprināta žūrijas komisija ne mazāk, kā trīs cilvēku sastāvā;
• Vērtēšanas pamatkritēriji – dziesmas tehniskais izpildījums, vokālā kultūra un mākslinieciskais sniegums;
• Katra vecuma grupa tiek vērtēta atsevišķi;
• Piešķirto vietu skaits ir žūrijas kompetencē;
• Žūrijas komisijas locekļi savus audzēkņus nevērtē;
• Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.

Apbalvošana
• Visi konkursa dalībnieki saņem Pateicību par piedalīšanos konkursā;
• Visi konkursa laureāti saņem Diplomu un balvu.

Pieteikšanās

Pieteikuma (Pielikums Nr.1) iesūtīšanas termiņš 10.10.2019.
Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi kristavmv@gmail.com
Tālrunis: 28687754

Dalības maksa:
A kategorija (solisti) 15,00 EUR,
B kategorija (dueti, trio) 20,00 EUR par katru priekšnesumu,
C kategorija (vokālie ansambļi) 30,00 EUR

Dalības maksa jāsamaksā līdz 14.10.2019. ar pārskaitījumu uz kontu:

Nodibinājums “Ventspils Mūzikas skolas atbalsts fonds “DoSiM””
Pils iela 38, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas Nr. 40008177185
N/k LV92HABA0551030686833
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
maksājuma mērķī norādīt – Jūras zvaigzne, dalībnieka vārdu, uzvārdu.

Dalībnieka neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

 

 

2019.gada 2.septembris, Zinību diena!


Svētku programma!

PULCĒŠANĀS PIE VĒSTURISKĀS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS ĒKAS PLKST. 11:00!!!

GĀJIENA LAIKĀ BŪS SATIKSMES IEROBEŽOJUMI UN KAVĒS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS!!!

Plkst.11.30
Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu un darbinieku svētku gājiens no Ventspils Mūzikas vidusskolas vēsturiskās ēkas uz jaunajām mājām Lielajā laukumā (Pils iela – Tirgus iela – Rātslaukums – Kuldīgas iela – Ganību iela – Lielais laukums).
Visiem audzēkņiem, viņu vecākiem, skolas pedagogiem un darbiniekiem.

Plkst.11.00 sākas pulcēšanās gājienam Pils ielas un Kuģinieku ielas krustojumā (būs redzamas norādes, un tiks sniegta informācija par gājiena plānu un organizēšanu. Pedagogiem informācija un instruktāža tiks sniegta pirms Zinību dienas svētkiem.) Plkst.11.15 būsim visi sastājušies gājienam un notiks simboliska “atvadīšanās” no vēsturiskās Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas.

Plkst.11.30 sāksies svētku gājiens uz Lielo laukumu, augstāk norādītajā maršrutā.

Plkst.12.00
Ventspils Mūzikas vidusskolas Zinību dienas svinīgais pasākums.
Pasākums tiek plānots uz Ventspils Mūzikas vidusskolas Mazās zāles atvērtās āra skatuves.
Plkst.12.30 (pēc svinīgā pasākuma) Lielajā laukumā (būs norādes) pie nodaļu vadītājiem un/vai specialitātes pedagogiem tiks izdalīti Mūzikas skolas bērniem stundu saraksti.

Plkst.13.00
Ventspils pilsētas Zinību dienas svētku koncerts visiem pilsētas iedzīvotājiem. Koncertēs Ventspils Bigbends kopā ar dziedātāju Ralfu Eilandu.

Ieeja pasākumos bez maksas.

Organizatorisku iemeslu dēļ, šajā dienā Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas apskate nebūs iespējama. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ventspils Kamermūzikas dienas – koncerts “Svētku Fanfaras un Himnas”

3.septembrī 19:00 Ventspils koncertzāles “Latvija” Lielajā zālē notiks Ventspils Kamermūzikas dienu pirmais koncerts “Svētku Fanfaras un Himnas”

Uzstājas: Ilona Birģele (ērģeles), Rūdolfs Kulbergs (trombons), Jānis Pusplatais (trombons). Rūdolfs Kulbergs un Jānis Pusplatais ir Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogi – divi no vairākiem, kuri uzstāsies skolas rīkotajos Ventspils Kamermūzikas dienu koncertos, kuru norise ilgs līdz decembrim. Pārējo koncertu datumi un programmas tiks izsludināti vēlāk.

Programmā

1. Nicolas de Grigny (1672-1703) Himna Svētajam Garam  / Veni Creator ,ērģelēm

Plein jeu en taille à  5

Récit de Cromorne

Dialogue sur les grands Jeux

2. Petr Eben (1929) Invokācija / Invocation (1988), ērģelēm un trombonam

3. Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Korāļprelūdija  Allein Gott i der Höh sei Ehr BWV 662, ērģelēm

                                                                         (no krājuma „18 Laipcigas korāļi”)

4. Henry Eccles (1670-1742) Sonāte (Ilonas Birģeles pārlikums Eifonijam un ērģelēm)

5. Nezināms 18.gadsimta spāņu komponists Batalla Famossa / Slavenā kauja, ērģelēm

6. Jozeph Horovitz (1926) Koncerts Eifonijam un orķestrim , 2.daļa Lento (Ilonas Birģeles pārlikums eifonijam un ērģelēm )

7. Pauls Dambis (1936) Toccatta alla Fantasia (1993), ērģelēm

8. Jan Sandrstrom (1991) Sång till Lotta / Lotes dziesma (Ilonas Birģeles pārlikums trombonam un ērģelēm)

9. Agneta Krilova – Bērziņa (1980) Kurzemes Fanfaras (2019) , trombonam, eifonijam un ērģelēm PASAULES PIRMATSKAŅOJUMS.

 

Par mūziķiem

Ilona Birģele  bakalaura grādu ērģeļspēlē ieguvusi Ligitas Sneibes vadībā, 2009.gada jūnijā absolvē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju maģistra studiju programmā pie prof. Teofila Dekšņa. Papildinājusi zināšanas Enshedes Mūzikas konservatorijā (prof. Gijs van Shonhovens, 2003.), Starptautiskajā Ērģeļu akadēmijā Leufsta Bruk 2002., 2006., Zalcburgā (prof. Heriberts Mecgers, 2007.), Laipcigā (O.Latri, H.O.Erikssons, D. Rots, E. le Prado, M.Šmēdings, 2013.,2017.) Hārlemā (O.Latry, J.Laukviks, J.van der Kojs 2014.)  u.c.

Ērģelniece regulāri muzicē Rīgas Domā un Latvijas reģionos, atskaņojot virkni solo programmu. Sadarbojas ar koriem un ievērojamiem solistiem (Paula Šūmane, Artis Gāga, Evita Zālīte, Krišjānis Norvelis, Inga Šļubovska Kanceviča, Kristīne Gailīte, Jānis Kurševs, Gunta Gelgote, Biruta Ozoliņa, Anda Eglīte u.c.)

Ērģelniece ir sniegusi koncertus Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Somijā, Čehijā, Holandē, Krievijā, Kazahstānā,  Vācijā, Šveicē, Izraēlā. Piedalās starptautiskos ērģeļmūzikas konkursos un festivālos.

Viens no nozīmīgākajiem ir Starptautiskais ērģeļu un kamermūzikas festivāls “Вселенная звука” 2014.gada novembrī Irkutskā (Sibīrija), kurā māksliniece atskaņoja latviešu komponistu ērģeļmūziku. Tāpat atzīmējams ir Starptautiskais festivāls Heure Mistique Šveicē 2016.gada jūnijā, kurā tika atskaņota solo programma, veltīta latviešu ērģeļmūzikai.

 I.Birģele ir vairāku latviešu komponistu mūzikas pirmatskaņotāja. 2016.gada nogalē Ilona Birģele piedalījās meistarklasēs Somijā, Kotkā,  kur, pārstāvot Latviju, koncertā atskaņoja P.Vaska un R.Dubras skaņdarbus. I.Birģele ir vairāku nozīmīgu projektu vadītāja, kuru mērķis ir popularizēt un attīstīt ērģeļkultūru Latvijā (Rīgas Sv.Jēkaba Katerāles ērģelēm-100, Vasaras ērģeļu fantāzijas, Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē, R.Jermaka jubilejas autorkoncerts, Vēsturisko ērģeļu svētki “Latvija – ērģeļu zeme” u.c.) Mūziķe ir biedrības mūzikas aktvitātēm Pleno dibinātāja, kur kopā ar ērģelnieci Diānu Jaunzemi Portnaju realizē vairākus projektus Latvijas reģionos un Rīgā. Kopš 2013. gada Ilona Birģele ir ērģeļu dueta Riga Organum Duo dalībniece.

 

Kopš 2012.gada mūziķe ir SIA IMPRO CEĻOJUMI sadarbības partnere ( Ērģeļu demonstrējumi un koncerti Latvijas dievnamos(Skanošā Kurzeme kopā ar Ilonu Birģeli, Skanošā Vidzeme kopā ar Ilonu Birģeli, Skanošā Latgale kopā ar Ilonu Birģeli, Skanošā Rīgas apkārtne kopā ar Ilona Birģeli)

 

Ilona Birģele 2015.gadā ir piedalījusies CD Mūzika Dievnamam Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu ierakstā. 2016. gadā Ilona Birģele kopā ar ērģelniekiem Tālivaldi Deksni un Kristīni Adamaiti ir veikusi  CD ierakstu Vecrīgas gravīras komponista Romualda Jermaka  jubilejas koncertam Rīgas Domā.

 

Rūdolfs Kulbergs ir Latvijas Nacionālās Operas un Baleta orķestra trombonu grupas mūziķis un pedagogs Ventspils Mūzikas Vidusskolā. Studējis Karaliskajā Konservatorijā Hāgā, Nīderlandē, un Karaliskajā Mūzikas Akadēmijā Ārhusā, Dānijā. Patlaban iegūst Maģistra grādu Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Darbība galvenokārt saistīta ar Latvijas Nacionālo Operu, bet ir piedalījies arī mūzikas projektos ar Raimondu Paulu, Elīnu Garanču, Aleksandru Antoņenko, Maiju Kovaļevsku, Laimu Vaikuli, Intaru Busuli u.c. māksliniekiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Pusplatais eifonija spēli apgūst no 11 gadu vecuma. Ieguvis maģistra grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Papildinājies “Royal Scottish Academy of Music and Drama” (šobrīd Skotijas Konservatorija) un Stohholmas Karaliskajā Mūzikas Koledžā, pie Mikaela Lindta. 2009. gadā, studiju laikā saņēmis Yamaha stipendiju. 2010. gadā ieguvis otro vietu Jurjānu Andreja Starptautiskajā pūšaminstrumentālistu konkursā. Kopš 2009.gada ir Orķestra “Rīga” eifoniju grupas koncertmeistars, skolotājs Ventspils Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā, kā arī dažādu projektu ietvaros sniedz koncertus un meistarklases visā Latvijā.

 

 

Par Ventspils Kamermūzikas dienām

Trīs gadus Ventspilī ir notikušas Ventspils Kamermūzikas dienas, kuru laikā krāšņus koncertus spēlējuši talantīgie, ārpus Latvijas studējošie latviešu mūziķi; pieaicinātie mūzikas profesionāļi – vijolniece no Somijas Minna Pensola, dāņu čellists Jakobs Kūlbergs un Parīzē strādājošā latviešu vijolniece Magdalēna Geka; Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogi un audzēkņi.

 

Festivāla ceturtais, 2019.gads, ir zīmīgs ar grandiozu, vēsturisku notikumu – jaunās Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas atklāšanu. Tas ir valstiski svarīgs notikums, kas piesaista lielu uzmanību gan jaunajai ēkai, gan skolai, gan Ventspilij un tās kultūras norisēm.

 

Šī ir lieliska izdevība Latvijas mērogā demonstrēt Ventspils un Ventspils Mūzikas vidusskolas radošo potenciālu, caur mūsu skolas izcilo pedagogu – profesionālu, koncertējošu mūziķu sniegumu uz jaunajām skatuvēm. Šobrīd Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogu komandā ir: Lielās mūzikas balvas laureāte ērģelniece Kristīne Adamaite; lieliskais klavieru duets – Sana Villeruša un Francis Gaiļus; neskaitāmu starptautisko konkursu laureāts, Parīzē izglītību guvušais pianists Endijs Renemanis; lieliskais klarnetists Anrijs Pitens, talantīgie metālpūšaminstrumentalisti Rudolfs Kūlbergs un Jānis Pusplatais, jaunā profesionāle vijolniece Dita Immermane un daudzi citi – saraksts ir garš, lai piedod nepiesauktie…

2019. gads tiks svinēts arī kā skolas jubilejas gads – tas ir papildus iemesls koncertos demonstrēt mūsu pedagogu radošo varēšanu, profesionalitāti un talantus kamermūzikā. Šogad festivāls “Ventspils Kamermūzikas dienas” koncentrēsies uz pašmāju izcilībām lepojoties ar to, ko spējam paši un mūsu draugi – te Ventspilī, Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Viens no savdabīgākajiem mūsu sērijas koncertiem varētu būt “Svētku Fanfaras un Himnas”. Mētālpūšaminstrumentu skanējums solo un kamermūzikā ir retums, bet salikumā ar unikālajām Ventspils ērģēlēm – nebijis notikums Latvijas mūzikas dzīvē.

Ventspils Kamermūzikas dienu koncerti tiek rīkoti pateicoties Ventspils pilsētas domes atbalstam un ir bezmaksas.

VENTSPILS GROOVE 2019

No 12. līdz 17. augustam Ventspils Mūzikas vidusskola un SIA “Kurzemes Filharmonija” rīkos XIV Mūsdienu ritma mūzikas festivālu – meistarklases VENTSPILS GROOVE 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivāls VENTSPILS GROOVE gadu gaitā ir kļuvis par satikšanās un radošās apmaiņas vietu, kurā saplūst starptautiskas profesionālu mūziķu komandas kolektīvā pieredze ar Latvijas jauno mūziķu degsmi un talantiem. Meistarklasēs pedagogi un studenti apmainās ar muzikālām idejām, savstarpēji bagātinoties un veidojot jaunu pieredzi. Festivāla koncerti, savā stilu dažādībā, bagātina Ventspils kultūras dzīvi – vienu nedēļu tiek piedāvāta iespēja baudīt augstvērtīgus džeza un ritma mūzikas koncertus. Stilu amplitūda ir plaša un mainās ik gadu – Ventspilī skan džezs, notiek eksperimenti ar elektroniku, skan intelektuāla popmūzika, funk, rock. Stilistiski mākslinieki netiek ierobežoti.

 

Austriešu trompetists Gerhards Ornigs par dalību VENTSPILS GROOVE: “VENTSPILS GROOVE ir mūzikas, degsmes, sadarbības pilna nedēļa. Atmosfēra ir vienkārši lieliska. Četrus gadus esmu varējis būt šajā multilingvālā vidē un katru reizi esmu bijis pārsteigts par lieliskiem rezultātiem, kādus spēj sasniegt meistarklašu motivētie un aktīvie studenti. Tas nebūtu iespējams bez starptautiskās pasniedzēju komandas, organizētāju un atbalstītāju lielā darba. Esmu laimīgs, ka drīkstēšu arī šogad strādāt ar studentiem un uzstāties un nepacietīgi gaidu vēl vienu nedēļu būt Ventspilī, Latvijā. Gatavojos strādāt ar Latvijas lieliskajiem jauniešiem, gaidu tikšanos ar jauniem talantiem”.

 

Somu pianists Tuomo Uusitalo: “Esmu guvis ir ļoti pozitīvu pieredzi festivālā VENTSPILS GROOVE. Pasniedzēju komanda profesionāla, dienas kārtība labi organizēta, studenti ir motivēti un aktīvi. Ar nepacietību gaidu 2019. gada festivālu, kurā piedzīvot enerģijas pilnu nedēļu”.

 

Meistarklases tiek organizētas divos veidos: dienas pirmajā pusē audzēkņi strādā ar sava instrumenta pedagogiem, smeļoties iedvesmu un zināšanas no profesionāļiem, savukārt pēc pusdienām audzēkņi tiek sadalīti ansambļos, katrs ansamblis divu pasniedzēju atbalstīts iestudē programmu – kolektīvā muzicēšana sniedz vislielāko prieku un motivē studentus tālākai muzikālajai izaugsmei. Audzēkņu iestudētie skaņdarbi tiek spēlēti speciāli rīkotā koncertā uz lielās skatuves festivāla noslēgumā dienā, pirms lielā Galā koncerta.

 

Koncerti tiek plānoti sākot ar otrdienu – katru vakaru klausītājiem tiek piedāvāta cita programma. Spontanitāte, improvizācija, jaunatklājumi un radošums mākslinieku  sadarbībā, audzēkņu iesaiste šajos procesos ir šī festivāla patiesā vērtība un ilggadējas veiksmes pamats – ik gadu vērojama iesaistīto cilvēku talantu sinerģija. Spilgts piemērs – iepriekšējo gadu pasniedzēji Eran Har Even (Izraēla/Nīderlande)  un Stephene Escomes (Francija) iepazinušies festivālā Ventspils Groove, vēlāk izveidoja kopīgu projektu un devās vairākās tūrēs Francijā un Nīderlandē. Erans tagad ir biežs viesis Liepājas Mūzikas vidusskolā, kurā pasniedz meistarklases Jāņa Īvuškāna aicināts – abi satikās Ventspilī, festivālā Ventspils Groove. Ventspils Groove kļuvis par mūzikas laboratoriju, kurā dzimst jaunas mūzikas ierosmes – mūsuprāt tas ir labākais rezultāts, ko kāds festivāls var panākt.

 

VENTSPILS GROOVE 2019 meistarklašu vadītāji:

 

Gerhard Ornig (Austrija) – trompetists, komponists un aranžētājs;

Tuomo Uusitalo (Somija)- pianists, komponists, aranžētājs, pedagogs;

Raul Sööt (Igaunija) – saksofonists, aktīvs aranžētājs un izpildītājmākslinieks;

Inga Bērziņa (Latvija) – džeza dziedātāja;

Tanel Ruben (Igaunija) – sitaminstrumentālists;

Sami Linna ( Somija) – ģitārists, komponists;

Susanna Veldi (Igaunija) – dziedātāja;

Heikko Remmel (Igaunija)  – basģitārists;

Renārs Lācis – Ventspils Bigbenda vadītājs;

Maija Lāce – Ventspils Junioru bigbenda vadītāja.

 

VENTSPILS GROOVE 2019 koncerti – Ventspils Mūzikas vidusskolas Mazā zāle:

 

  1. augustā 19:00 Atklāšanas koncerts | Grupa “Lupa” / VMV ansamblis “Del Seagull” – Atklāsim mūzikas festivālu un meistarklases VENTSPILS GROOVE 2019 ar fantastisku koncertu, kurā dzirdēsiet grupu “Lupa”, kas spēlē improvizētu instrumentālu mūziku izmantojot akustiskos, elektriskos un elektroniskos instrumentus un Ventspils Mūzikas vidusskolas basģitāras pedagoga un viena no Latvijas populārākajiem mūziķiem – Toma Poiša 3.kursa ansambli – “Del Seagull”.

 

  1. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019 | VMV absolventi / Sanija Bondara kvartets – Mūzikas festivāla un meistarklašu VENTSPILS GROOVE 2019 2.koncerts, kurā dzirdēsiet Ventspils Mūzikas vidusskolas absolventu ansambli un Ventspils Mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu spēles pedagoga Sanija Bondara kvartetu.

 

  1. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019 | Atis Andersons Trio / 5 Man Band – Mūzikas festivāla un meistarklašu VENTSPILS GROOVE 2019 3.koncerts, kurā dzirdēsiet Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogu ansambļus – pianista Ata Andersona “Atis Andersons Trio” un Ģirta Celmiņa “5 Man Band”.

 

  1. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019 | Susanna Aleksandra / Gunārs Gaumigs – Mūzikas festivāla un meistarklašu VENTSPILS GROOVE 2019 4.koncerta mākslinieki ir VENTSPILS GROOVE 2019 meistarklašu vadītāja – Susanna Aleksandra ar pavadošo grupu un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēknis – Gunārs Gaumigs.

 

  1. augustā 15:00 Ventspils Groove 2019 | Meistarklašu dalībnieku koncerts – Koncertēs visi mūzikas festivāla dalībnieki.

 

  1. augustā 19:00 Ventspils Groove 2019 | Galā koncerts / Ventspils Bigbends – Koncertēs Ventspils Bigbends Renāra Lāča vadībā kopā ar visiem mūzikas festivāla VENTSPILS GROOVE 2019 meistarklašu vadītājiem.

Skolas tālruņi atslēgti

Sakarā ar pārvākšanos uz jauno skolās ēku, skolas tālruņi uz laiku atslēgti. Lūdzam ar mums sazināties ar e-pasta starpniecību: ventspilsmv@inbox.lv, vai arī zvanīt uz darbinieku un skolotāju privātiem telefonu numuriem.

Kultūras Rondo par jauno skolu

Andra Grigaļa intervija LSM.LV

II starptautiskie jauno pianistu meistarkursi Ventspils Piano 2019 2019. gada 5.-11. augusts

Šī gada augustā būs jau otrā reize, kad Ventspilī norisināsies starptautiskie jauno pianistu meistarkursi Ventspils Piano 2019. Šiem kursiem ir senāka vēsture.

Ideja izveidot meistarkursus jauniem pianistiem kādā no Latvijas reģioniem radās vienam no šo kursu vadītājiem un organizētājiem, franču pianistam un pedagogam Antuānam Buvī (Antoine Bouvy). Rīga bija lutināta ar šāda veida pasākumiem, bet reģionos tie bija retums. 2012. gada vasarā, sadarbojoties Francijas asociācijai Concerto Grosso un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai, aizsākās šo kursu vēsture – notika pirmie meistarkursi jaunajiem pianistiem Daugavpils Piano. Pirmos gadus tie risinājās tikai ar solo repertuāru, bet drīz dalībniekiem radās iespēja gūt pieredzi spēlē ar orķestri. Par to bija jāpateicas Daugavpils Kamerorķestrim un tā vadītājam Aivaram Brokam. Gūt šādu pieredzi meistarkursos jauniem pianistiem ir retums pat Eiropas mērogā. Piedzīvot spēli ar orķestri ir viens no iemesliem, kādēļ interese par šīm meistarklasēm ir liela. Sešas vasaras Daugavpils Mūzikas vidusskola un pati pilsēta bija mājas šim notikumam.

2018.gadā meistarkursi pārcēlās uz Ventspili, rodot mājvietu Ventspils Mūzikas vidusskolā. Un arī šeit saspēle ar orķestri, tagad jau Liepājas Simfonisko orķestri Atvara Lakstīgalas vadībā, ir viena no raksturīgākajām meistarkursu iezīmēm. Bez šaubām arī pati pilsēta dod dalībniekiem iespēju vispusīgi piepildīt laiku. Un dalībnieki ierodas no dažādām pasaules valstīm. Šīs meistarklases ir iemīļojuši jaunie pianisti no Ķīnas. Viņi uz kursiem ierodas plašā skaitā un ir to neatņemama sastāvdaļa jau no pašiem aizsākumiem. Daudzi no tiem piedalās katru vasaru un daži ir iemīļojuši Latviju tā, ka pašlaik studē klavierspēli Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Ne bez pamata tieši ķīniešu jaunajiem pianistiem ir interese par klavierspēles meistarības spodrināšanu Latvijā. Viens no šo meistarkursu pedagogiem, ķīniešu jauno pianistu skolotājiem un iedvesmotājiem ir kādreizējais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas students Šū Nins (Xu Ning). Viņš, pēc studiju beigām atgriežoties Ķīnā, nodibināja savu mūzikas skolu un Latvijā iegūtās prasmes, zināšanas un eiropeiskās kultūras tradīcijas nodod saviem audzēkņiem, stāsta par Latviju, popularizē to kā lielisku vietu, kur iegūt tālāko muzikālo izglītību. Protams, starptautiskais loks neaprobežojas ar Ķīnu. Francija, Itālija, Igaunija, Koreja, protams Latvija – ir valstis, kuras paplašinājušas un veidojušas meistarkursu ģeogrāfiju. Arī pedagogu sastāvs ir internacionāls. Ilgus gadus tas bijis nemainīgā un ciešā sastāvā – Antuāns Buvī (Francija), Šū Nins (Ķīna) un Juris Žvikovs (Latvija). Ventspilī šai komandai pievienojās Ventspils Mūzikas vidusskolas pasniedzējs Endijs Renemanis. Bet ir vēl kāds fakts, kas ir par iemeslu tieši šādam meistarkursu pasniedzēju sastāvam – visi meistarkursu pedagogi ir bijuši ilggadējā, bet aizsaulē pāragri aizgājušā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Teofila Biķa skolnieki. Ciešā draudzība un sadarbība ir Teofila Biķa iedvesmota.

Kaut arī meistarkursu norises svarīga daļa ir individuālās nodarbības, viena no šo kursu pamatnostādnēm ir dot dalībniekiem iespēju vairākkārtīgi uzstāties un gūt koncertpieredzi. Nedēļas laikā dalībniekiem tiek radīta iespēja uzstāties divas, trīs reizes. Uzstāšanās vietas ir skaistākās un ievērojamākās koncertvietas Ventspilī. Meistarkursi dod iespēju kļūt arī par pasīvo dalībnieku – klausīties nodarbības visas nedēļas vai atsevišķu dienu gaitā.

Ventspils Piano 2019 koncerti:

5.augusts, 18.00

Meistarkursu pedagogu koncerts, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolā, Mazajā zālē, Lielajā laukumā 1.

8.augusts, 19.00

Dalībnieku koncerts Pārventas Bibliotēkā, Tārgales ielā 4.

9.augusts, 18.00

Dalībnieku koncerts Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku ielā 11.

10.augusts, 18.00

Dalībnieku koncerts PIKC Ventspils Mūzikas Vidusskolā, Koncertzālē LATVIJA, Lielajā laukumā 1.

11.augusts, 18.00

Meistarkursu dalībnieku noslēguma koncerts, PIKC Ventspils Mūzikas Vidusskolā, Koncertzālē LATVIJA, Lielajā laukumā 1. Piedalās Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi, diriģents Atvars Lakstīgala.

Meistarkursu vadītāji un dalībnieki pateicas Ventspils Mūzikas vidusskolai, tās darbiniekiem un vadībai, Ventspils Domei par atbalstu meistarkursu organizēšanā.

 

Meistarkursu Ventspils Piano 2019 pedagogi

Antuāns Buvī (Antoine Bouvy), Francija – sāka apgūt klavierspēli un klavesīnspēli Parīzē. Antuāns Buvī turpina izglītību pie Teofila Biķa un Sergeja Osokina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Savas prasmes papildinājis pie Lazara Bermana, Abdela Rahmana El Baša /Abdel Rahman El Bacha/, Igora Lazko un Taliča /Talich/ kvarteta. Būdams plaša solo un kamermūzikas repertuāra īpašnieks, pēdējo gadu laikā viņš devis priekšroku Franču mūzikai – no baroka līdz mūsu laikiem, piedāvājot ļoti reti atskaņotus skaņdarbus (Ramo svītas, Pulenka Koncerts klavierēm solo, Louis Aubert, Guy Ropartz, Emile Paladilhe un mūsdienu komponista Emmanuel Hieaux skaņdarbus). Augsti novērtēts kā kamermuzicēšanas partneris, viņš bieži tiek aicināts uzstāties kopā ar starptautiski pazīstamiem māksliniekiem un solistiem, mūziķiem no ievērojamiem ansambļiem un orķestriem (tādiem kā Parīzes orķestris, Parīzes operas orķestris, Marijas teātris Sanktpēterburgā, Rīgas Operas orķestris, Kremerata Baltica, koris Accentus). Bez koncertēšanas un pedagoģiskā darba, Antuāns Buvī šobrīd ir atbildīgs par starptautiskā pianistu konkursa Town of Gagny Francijā organizēšanu. Ir bijis viesprofesors daudzās meistarklasēs dažādās mūzikas skolās Eiropā un pasaulē (Kunming, Chengdu, Guiyang universitātes Ķīnā, CRR de Nice Francijā, vairākās mūzikas skolās Latvijā un Polijā). Antuāns Buvī bieži tiek aicināts piedalīties dažādu starptautisku konkursu žūrijās.

Šū Nins (Xu Ning), Ķīna – klavierspēli sācis apgūt pie savas mātes. Turpinājis studijas pie pasniedzējiem Lin Ruidži (Lin Ruizhi), Teofila Biķa, Jura Žvikova un Dana Džaoji (Dan Zhaoyi). Ir bijis klavierspēles profesors Sičuanas Universitātē (University of Sichuan). No 2003. līdz 2006.gadam ir šīs universitātes Mākslas nodaļas dekāns un visas universitātes Studiju komitejas loceklis. Kopš 2007.gada Šū Nins ir pedagogs Ļjū Šikuņa vārdā nosauktajā klavieru un mākslas centrā Čendu pilsētā (Liu Shikun Piano and Arts Center, Chengdu). Viņš ir arī šīs skolas līdzīpašnieks. Šū Nins ir bijis Bailu pilsētas Franču mūzikas festivāla mākslinieciskais direktors (China-Bailu French Music Festival). Blakus intensīvam pedagoģiskam darbam, Šū Nins bieži tiek aicināts piedalīties starptautisku pianistu žūrijās Ķīnā, Honkongā un Francijā. Viņš ir Čendu pilsētas Izglītības pārvaldes balvas Izcils skolotājs ieguvējs.

Juris Žvikovs, Latvija – studējis Jelgavas Mūzikas vidusskolā, E.Dārziņa Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Luksemburgas konservatorijā, Pībodija konservatorijā (Peabody Conservatory) Baltimorā, ASV. Regulāri sniedz solo koncertus, spēlē kameransambļos, muzicējis ar Ditu Krenbergu, Normundu Šnē, Ivetu Apkalnu, Hertu Hansenu, Ēriku Kiršfeldu un citiem latviešu mūziķiem. Veidojis koncertus ar režisoru Robertu Rubīnu. Sniedzis meistarklases daudzās Eiropas Mūzikas augstskolās. Bijis mācībspēks Kalifornijas Mākslas Institūtā (California Institute of the Arts).

Endijs Renemanis, Latvija – klavierspēli apguvis mācoties Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, “Ecole Nationale de Musique de Fresnes” un “Schola cantorum”, kur ieguva profesionālo doktora grādu klavieru specialitātē mācoties pie prof. Igora Lazko. Paralēli tam iegūti vairāki maģistra grādi mūzikā, tai skaitā, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā. Daudzu starptautisko konkursu laureāts. Daudzu konkursu organizators Jūrmalā, kā arī žūrijas komisijas loceklis dažādos konkursos Eiropā. Plaši koncertējis Eiropā. Strādā PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Jaunās skolas atklāšanas koncerts – Ventspils Bigbends / solisti VMV audzēkņi un absolventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveiki, draugi!

Pavisam drīz notiks PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” un Ventspils koncertzāles “Latvija” svinīgā atklāšana.
Durvis apmeklētājiem vērsim 26. jūlijā plkst. 19.00, aicinot jūs visus uz vērienīgiem atklāšanas koncertiem – https://www.facebook.com/events/1110185532507787/ 

https://www.facebook.com/events/1303486429789200/

Pēdējais atklāšanas koncerts būs ļoti īpašs un norisināsies 28.jūlijā, plkst. 19:00, mazajā zālē, kas veidota pēc tā sauktā “black box” principa un šajā īpašajā gadījumā tiks transformēta par brīvdabas skatuvi.

Koncertā dzirdēsiet mūsu PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” lepnumu un prieku – Ventspils Bigbendu, kura vadītājs ir saksofonists un skolas pedagogs – Renārs Lācis. Ventspils Bigbends saksofonista Renāra Lāča vadībā darbojas kopš 2010. gada. Bigbends gadu laikā ir ļoti paplašinājies gan spēlētāju skaita, gan spēlēšanas un improvizēt prasmes ziņā, tā sastāvu veido Ventspils Mūzikas vidusskolas pasniedzēji un audzēkņi. Bigbenda darbība saistīta ar T/n ”Jūras Vārti” un PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”.
Koncerta solisti būs PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” absolventi un esošie audzēkņi. Koncertā dzirdēsiet populārus ārzemju un latviešu komponistu skaņdarbus.

Baudīsim šos skaistos svētkus kopā!
Tiekamies Ventspilī!

IEEJA BEZ MAKSAS

Ir saņēmts pozitīvs ugunsdzēsēju slēdziens!

Ir saņemts VUGD slēdziens: “Būvprojekts “Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju. Lielais laukums, Ventspils” Lielais laukums 1, Ventspils, atbilst ugunsdrošības prasībām.”!