Jaunumi

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KURSĀ

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina jaunos mūziķus, skaņu operatorus un gaismotājus, kuri 2020./ 2021. mācību gadā vēlas uzsākt mācības profesionālās vidējās izglītības programmās, līdz 22. maijam pieteikties attālinātajām uzņemšanas eksāmenu konsultācijām, aizpildot anketu: https://forms.gle/DLbjJfdg91Mfjajv7

Piesakoties konsultācijām, ir iespēja izvēlēties attālināto tikšanos ar pedagogu specialitātē vai solfedžo, vai abos priekšmetos. Pēc pieteikšanās termiņa beigām skolā tiks apkopota iesniegto anketu informācija, un darbinieki sazināsies ar katru interesentu individuāli, lai vienotos par vēlamo konsultāciju datumu, laiku un norisi. Attālināto konsultāciju norises laiks plānots no 25. maija līdz 5. jūnijam.

Aizpildot anketu, ir iespēja pieteikties arī uzņemšanas eksāmeniem, norādot, vai interesents eksāmenus vēlas kārtot attālināti vai klātienē. Uzņemšanas eksāmeni notiks laikā no 17. līdz 19. jūnijam. Pēc visu pieteikumu saņemšanas skolas darbinieki sazināsies ar katru interesentu individuāli, vienojoties par uzņemšanas eksāmenu datumu, laiku un norisi.

Līdz 15. jūnijam PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” elektroniski pieņem dokumentus uzņemšanas eksāmeniem. Tos lūdzam nosūtīt uz e-pastu uznemsana.ventspilsmv@gmail.com. Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem: http://vmv.ventspils.lv/uznemsana/

Iesnieguma veidlapa interesentiem pēc pamatizglītības ieguves (aizpilda vecāki vai likumiskie pārstāvji):

https://drive.google.com/file/d/10lT-fmUCPNclLih5w9WF4KARKkJCqK4q/view?usp=sharing  

Iesnieguma veidlapa interesentiem pēc vidējās izglītības ieguves (aizpilda pats interesents): https://drive.google.com/file/d/1pFPFzgjWKOL6ZvwBIK1JrkRqBh7W2onR/view?usp=sharing  

Kontaktinfomācija ar uzņemšanas eksāmeniem saistītu jautājumu risināšanai: tālrunis 26173918 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00), e-pasts uznemsana.ventspilsmv@gmail.com.

Atceltas iestājeksāmenu klātienes konsultācijas

Skolotājas Dinas Heidemanes stāsts par attālināto mācīšanu

Par mūzikas literatūras mācīšanu attālināti stāsta Ventspils Mūzikas vidusskolas teorijas nodaļas vadītāja Dina Heidemane

“Varu pastāstīt, kā es mācu mūzikas literatūru attālināti. Audzēkņiem tagad pašiem jālasa par komponistiem un jāiepazīstas ar skaņdarbiem. Es viņiem sūtu norādījumus – skenētas lapas no grāmatām, saites uz rakstiem internetā un ierakstiem Youtube vietnē, savus sagatavotos mācību materiālus. Uzdevumus dodu uz nedēļu vai divām, tad audzēkņi paši var organizēt savu laiku. Uzdoto pārbaudu ar jautājumiem vai uzdevumiem, kas prasa materiālu studēšanu, atlasi un apkopošanu. Līdz norādītajam laikam viņiem jāiesūta atbildes.

No mūzikas resursiem visvairāk izmantoju Youtube, jo tur ir pieejami labas kvalitātes koncertieraksti, dokumentālās filmas par komponistiem, ir iespēja klausīties skaņdarbus ar notīm. Vairāk nekā līdz šim izmantoju Ventspils Mūzikas bibliotēkas abonēto vietni Medici.tv, kur pieejami koncertu un operu ieraksti. Audzēkņiem ir pieeja šim resursam, un viņi savās mājās var noskatīties uzdotās operas.

Kā veicas audzēkņiem? Tiem, kuri pirms tam labi mācījās un bija apzinīgi, iet labi – viņi izpilda uzdoto. Audzēkņiem, kuriem pirms tam bieži bija mācību parādi, klājas sliktāk – viņiem acīm redzot grūtības sagādā laika plānošana. Iespējams, ka ir grūti saņemties kaut ko darīt pašam – meklēt, lasīt, iedziļināties.”

Muzikoloģe un pedagoģe Dina Heidemane ir Ventspils Mūzikas vidusskolas absolvente, 1997. gadā aizstāvējusi maģistra darbu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Dr. habil. art. Jāņa Torgāna vadībā, ir neskaitāmu metodisko materiālu un mācību līdzekļu autore, kolēģu un studentu cienīta un mīlēta skolotāja.

Inga Cīrule par attālināto mācīšanos

Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi ir pozitīvi noskaņoti, cenšas veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, lai pēc vasaras atpūtas visi ar jauniem spēkiem sāktu nākošo mācību gadu

Arī bērnu mūzikas skolas strādā attālināti – pieredzē dalās Ventspils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece Inga Cīrule: ”Sākoties attālinātajam mācību procesam Mūzikas skolā, pirmā doma bija – beidzot bērniem būs laiks, lai kārtīgi apgūtu instrumenta spēli, jo zinām, lai būtu panākumi, instruments būtu jāspēlē katru dienu, vismaz vienu stundu. Bet, kā izrādījās, audzēkņiem, pildot vispārējās izglītības priekšmetus un mācoties plānot savu laiku, Mūzikas skolas priekšmetu apguvei pārāk daudz laika neatliek.

Mācību stundas notiek, atbilstoši stundu sarakstam, pedagogam un audzēknim komunicējot  interneta vietnēs WhatsApp; Skype, Zoom, vai izpildot pedagoga uzdevumu, un aizsūtot videoierakstu. Stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles klases audzēkņu koncertmeistari audio formātā ir iespēlējuši un aizsūtījuši audzēkņiem pavadījumus, lai kvalitatīvi tiktu apgūta specialitātes programma.

Mazliet sarežģītāk ir ar kolektīvās muzicēšanas stundām. Kori “Nošu planētas” un “Nošu spēles” darbojas on-line. Stīgu orķestrim 1.semestrī bija divi lieli pasākumi- Latvijas stīgu orķestru salidojums un izrāde “Ziemassvētki Rūķu bodē”. Attālinātā mācību procesa laikā audzēkņi apgūst jaunas partitūras, pedagogam iesūtot videoierakstus. Izglītības programmas “Mūzika” (estrādes un džeza mūzika) audzēkņi 13.martā ar ansambļu sagatavotām programmām bija gatavi piedalīties konkursā “Competition Ventspils GROOVE”, kad 12.marta vakarā tika paziņots par Valsts ārkārtas situāciju. Attālinātā mācību procesa ansambļu stundu laikā bērni skatās ievērojamu izpildītājmākslinieku sniegumu, un veido savas recenzijas par redzēto un dzirdēto.

Ne visiem audzēkņiem mājās ir klavieres. Ikdienas mācību procesa laikā bērni vakaros nāca mācīties skolā. Sākoties attālinātajām mācībām, iespēju robežās centāmies nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, vairākām ģimenēm iedodot skolas digitālās klavieres.

Beidzot Mūzikas skolu, audzēkņiem jāsaņem apliecība par profesionālās izglītības ieguvi, tādēļ nolēmām organizēt Noslēguma eksāmenus 6.,8.kl. audzēkņiem atvieglotā formātā, mūzikas teorijā pildot testu on-line, bet specialitātes skaņdarbus izvērtēt pēc audzēkņa iesūtīta videoieraksta. Mācību gada noslēgumā 1.-7.kl. audzēkņi tiks vērtēti pēc summatīvā vērtēšanas principa, nekārtojot pārcelšanas eksāmenus.

Pozitīvais attālinātā mācību procesa laikā – pedagogiem ir iespēja izmantot jaunas metodes izglītības programmas apguvē, būt „draudzīgākiem” ar jaunajām tehnoloģijām, veidot jaunus  metodiskos materiālus; vecākiem – novērtēt pedagoga ieguldījumu viņu bērna zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanā. Un vēl ciešāka kontakta – pedagogs – audzēknis – vecāki, veidošana.

Attālinātā mācību procesa laikā pedagogu darbs – on-line, izvērtējot iesūtītos rakstu darbus, noskatoties neskaitāmus video, un veidojot atgriezenisko saiti, sazinoties ar audzēkni un vecākiem, ir divkāršojies, vai pat trīskāršojies, telefona un interneta rēķini ir pārtērēti. Bet audzēkņi un pedagogi ir pozitīvi noskaņoti, cenšas veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, lai pēc vasaras atpūtas visi ar jauniem spēkiem sāktu nākošo mācību gadu.”.

 

Par Ingu Cīruli – direktora vietniece Ventspils Mūzikas skolas mācību darbā. Izglītība – Ventspils Mūzikas vidusskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Pienākumi – pārraudzīt Ventspils Mūzikas skolas mācību darbu, iedvesmot pedagogus un audzēkņus jauniem konkursiem, lieliskiem rezultātiem, palīdzēt tos īstenot; organizēt Mūzikas skolas audzēkņu koncertdzīvi, rosināt idejas par jauniem pasākumiem, festivāliem. Veicināt sadarbību ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām skolām, Mākslas skolas, Jaunrades nama, reģiona Mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

 

Sagatavojies mācību procesam

Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš sava miega kvalitātei – ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam.

 

 

 

Izveido mācību plānu

Lai efektīvi nostiprinātu savas zināšanas pirms eksāmeniem, gatavošanās process jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski. Sastādi savu mācību plānu – apkopo eksāmenu sarakstu, kuriem Tev jāgatavojas, un ieplāno dienas un laiku, ko veltīt mācībām. Uzdevumi.lv ir atrodams 9. un 12. klases eksāmenu saraksts ar saitēm uz treniņuzdevumiem, kas palīdzēs gatavošanās posmā:

Atvērt eksāmenu sarakstu

 

Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt eksāmenu treniņuzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un daudzos citos.

 

Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana – zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

 

Nedari vairākas lietas vienlaicīgi

Mācoties ir svarīgi saglabāt uzmanību un koncentrēšanos, tāpēc nav laba doma reizē čatot ar draugiem vai aplūkot jaunākās Instagram bildes. Uzstādi sev noteikumu, ka mācību laikā sociālos tīklus neizmantosi! Tas palīdzēs Tev kvalitatīvāk apgūt nepieciešamās tēmas un patērēt mazāk laika mācībām.

 

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

 

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!

Konsultācijas atceltas

Sakarā ar ārkārtas situāciju 4. aprīlī plānotās iestājeksāmenu konsultācijas ir atceltas.

Skolas administrācija informē

Sakarā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī mācību studas gan vidusskolas, gan mūzikas skolas, gan interešu izglītības audzēkņiem, sākot ar 13. martu, klātienē nenotiek.
Par mācību organizēšanas kārtību attālināti rīt lemsim ārkārtas sanāksmē.
Rīkojums ir spēkā līdz Lieldienām.
Centralizētie eksāmeni svešvalodās notiek iepriekš noteiktajos datumos.

Apsveicam Mārci Ziemani un skolotāju Loriju Vudu ar Grand Prix konursā “Nāc sadziedāt”!

Lorijas Vudas dziedāšanas klases 4.klases audzēknis Mārcis Ziemanis, 7.martā piedalījās XI Latvijas jauno izpildītāju konkursā “Nāc sadziedāt” un saņēma konkursa Grand Prix savā vecuma kategorijā!

Konkurss tiek rīkots jau 11.gadu un to dalībnieki sabrauc Rīgā no visas Latvijas. Piedalās gan solisti, gan pop-grupas vecumā no 5 līdz 21 gadiem. Visas dienas garunā sacentās 130 solisti! Mārcis startēja vecuma grupā no 15 līdz 21 gadiem, kurā piedalījās 23 konkursanti.

Žūrijā strādāja nozares atzīti un pieredzējuši profesionāļi: Kristīne Prauliņa, Daiga Mazvērsīte, Ketija Šenberga, Līga Zeļģe un Harijs Zariņš, kuri Mārča sniegumu novērteja ar 46 pinktiem no iespējamiem 50. Arī pasākuma vadītāja Aina Poiša slavēja Mārča dziedājumu.

Lorija Vuda par izcilo panākumu: “Kā pedagoģei man prieks par atbildīgo darbu, ko veica Mārcis gatavojoties konkursam. Esmu pateicīga par atbalstu ko Mārcim sniedz viņa ģimene!”.

Airas Rūrānes meistarklase un studentu koncerts

Airas Rūrānes meistarklase un studentu koncerts Ventspils Mūzikas vidusskolā, koncertzāles “Latvija” Mazā zālē

Ventspils Mūzikas vidusskola ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu ievieš projektu sēriju ar vienotu mērķi – stiprināt saikni ar mūzikas profesionāļiem un Latvijas Mūzikas akadēmijas mācību spēkiem un studentiem, rīkojot meistarklases un koncertus Ventspilī.

  1. martā notiks Airas Rūrānes studentu un pašas mākslinieces koncerts un meistarklase “Ieelpas nozīme skaņveidē”. Meistarklase norisināsies 11:30 – 14:00 Ventspils Mūzikas vidusskolas 116. klasē un 15:00 – 17:30 Mazā zālē. Savukārt bezmaksas koncerts būs 18:30 Mazā zālē.

Koncerta repertuārs – klasiskā opermūzika, zelta repertuārs.

Aira Rūrāne par meistarklases tēmu: “Manuprāt ļoti būtisks elements tieši vokālajā tehnikā, jo bez pareizas ieelpas ir ļoti grūti veidot skaistu, dabīgu vokālo toni un līdz ar to arī veidot muzikāli nepiespiestu, aizrautīgu priekšnesumu. Tās ir cēloņu un seku likumsakarības, ja mēs koriģēsim cēloņus, sekas būs atbilstīgas cēloņu korekcijām, ja “pareizi” ieelposim, varēsim “pareizāk” veidot skaņu. Ļoti bieži “pareizi” ieelpojot atkrīt vairākas skaņveides problēmas ar kurām dziedātājs spiests “cīnīties” ieelpojot “nepareizi”. Vārdus “pareizi” un “nepareizi” lieku pēdiņās, jo tie ir nosacīti lielumi, kas prasa izpratni un paskaidrojumus katrā konkrētā gadījumā”.

 

 

AIRA RŪRĀNE absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur ieguvusi maģistra grādu, beigusi prof. Regīnas Frinbergas meistarklases. Vokālās prasmes un meistarību papildinājusi pie M. Gruzdevas, P. di Napoli, M.Honigas, J.Rihenena,I. Krikunovas, A. Everarta. Aira Rūrāne ar LNO sadarbojas kopš 2000. gada, no 2006. gada ir LNO soliste. Aira Rūrāne veic aktīvu pedagoģisko darbību, šobrīd viņa ir docētāja Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālajā katedrā, LNO kora un Latvijas Nacionālā teātra vokālā pedagoģe. Aira Rūrāne ir AS Latvijas Gāze Gada balvas Operai laureāte kā Gada labākā operas soliste (2007) un Par īpašiem mākslinieciskiem sasniegumiem (2008), saņēmusi Paula Saksa atzinības balvu (2007).

Ventspils Mūzikas vidusskola ir pateicīga skolas atbalsta biedriībai “DoSim” un personiski Ingai Pozdejevai par atbalstu VKKF projekta ieviešanai.

Laikraksts “Diena” veltījis plašu rakstu par Ventspils Bigbendu