Jaunumi

Bibliotēkas darba laiks

Mūsu bibliotēka atgādina – tās darba laiks ir darba dienās no 9:00 līdz 18:00.

Sveicam Ainu Lodziņu un viņas audzēknes ar lauriem Flautistu etīžu konkursā!

Picasso, Pablo. 1881-1973 Musical Instruments France, 1912No 20. līdz 25. maijam interneta vidē norisinājās Etīžu konkurss flautistiem.

Mūsu bērnu skolas audzēknes Nora Lodziņa un Elza Zecmane  ieguva laureāta diplomus, savukārt Nora Lodziņa ieguva arī žūrijas simpātiju balvu.

Sveicam vidusskolas audzēknes Terēzu Tīrmani un Anastasiju Gailīti, kuras arī ir Laureātes. Vēl Terēzai ir piešķirta žūrijas simpātiju balva par augstākajiem punktiem savā vecuma grupā.

Konkurss norisinājās izvērtējot iesūtītos video ierakstus ar divu etīžu atskaņojumu. Ierakstus nedrīktēja montēt un abas etīdes vajadzēja spēlēt pēc kārtas.

Vērtēšanas kritēriji: nošu teksta precizitāte, tehniskā virtuozitāte, mākslinieciskais sniegums, spēles toņa kultūra, intonācijas kvalitāte, kopiespaids.

Žūrija sastāvēja no vairāku Latvijas mūzikas skolu skolotājiem.

 

 

Picasso, Pablo. 1881-1973 Musical Instruments France, 1912

Aicinām mācīties bērnu mūzikas skolā!

Par pirmo bērnu mūzikas skolas izlaidumu jaunajā skolas ēkā

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Mūzikas vidusskola” Mūzikas skolas 6.,8.klašu izlaidums.

Aizvadīts Mūzikas vidusskolas profesionālās izglītības programmas audzēkņu pirmais izlaidums jaunajā skolas ēkā.

Nu gluži kā Astrīdas Lindgrēnas „Emīla nedarbos”- limonādi, Emīls, kad nebija naudiņas, tad nevarēja nopirkt, kad bija nauda, tad nevarēja. Mums ir jauna skola, bet kārtīgu ballīti sarīkot nedrīkstējām.

Februārī, domājot par izlaiduma svinīgā pasākuma koncertprogrammu, plānojām ieskandināt koncertzāles ērģeles un Dāvida Kļaviņa konstruētās vertikālās klavieres, bet vīruss Covid-19 ieviesa savas korekcijas.

30 jaunie talanti- 6.un 8.klašu absolventi diplomus saņēma, valstī noteiktā pulcēšanās ierobežojumu kārtībā, dezinficējot rokas, diplomu reģistra grāmatā parakstoties katrs ar jaunu pildspalvu, un direktora Andra Grigaļa svinīgā rokasspiediena vietā, iztiekot ar vienkāršu- paldies!

Šogad Mūzikas skolu absolvēja 7 klavierspēles, 8 stīgu instrumentu, 4 pūšaminstrumentu spēles, 5 Vokālā mūzika- kora klase un 6 izglītības programmas Mūzika (Mūsdienu ritma mūzika) audzēkņi.

Audzēkņiem tā bija jauna atkalredzēšanās, jo kopš marta mācības notika attālinātā režīmā, kā arī eksāmeni kārtoti, izvērtējot audzēkņu iesūtītās instrumentu spēles programmas videoierakstus.

Lepojamies ar audzēkņiem, kuru diplomos ir tikai 9 un 10 balles- Vanesa Līga Rozentāle (klavierspēle), Ketija Reinholde un Evelīna Vintere (kora klase), un diplomos- 8,9,10 balles- Rebeka Kostanda (čella spēle), Marta Frīdenberga (ģitārspēle), Elza Plostniece (trompetes spēle), Katrīna un Kristiāns Lindenblati (kora klase).

Iegūstot profesionālās ievirzes izglītības diplomu, savu dzīvi ar profesionālo mūziku vēlas saistīt 17 audzēkņi, kuri rudenī turpinās izglītību Mūzikas vidusskolas 1.kursā.

Paldies jauniešiem, viņu vecākiem un pedagogiem par ļoti labiem mācību sasniegumiem, vēlēsim veselību šajā valstī sarežģītajā situācijā, un veiksmi iestājeksāmenos Mūzikas vidusskolā!

Un gaidām mazos talantus, kas vēlētos mācīties Mūzikas skolas 1.klasē 8.,9.jūnijā uz iestājpārbaudījumiem Ventspils Mūzikas vidusskolas telpās.

Inga Cīrule, direktora vietniece mācību darbā

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KURSĀ

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina jaunos mūziķus, skaņu operatorus un gaismotājus, kuri 2020./ 2021. mācību gadā vēlas uzsākt mācības profesionālās vidējās izglītības programmās, līdz 22. maijam pieteikties attālinātajām uzņemšanas eksāmenu konsultācijām, aizpildot anketu: https://forms.gle/DLbjJfdg91Mfjajv7

Piesakoties konsultācijām, ir iespēja izvēlēties attālināto tikšanos ar pedagogu specialitātē vai solfedžo, vai abos priekšmetos. Pēc pieteikšanās termiņa beigām skolā tiks apkopota iesniegto anketu informācija, un darbinieki sazināsies ar katru interesentu individuāli, lai vienotos par vēlamo konsultāciju datumu, laiku un norisi. Attālināto konsultāciju norises laiks plānots no 25. maija līdz 5. jūnijam.

Aizpildot anketu, ir iespēja pieteikties arī uzņemšanas eksāmeniem, norādot, vai interesents eksāmenus vēlas kārtot attālināti vai klātienē. Uzņemšanas eksāmeni notiks laikā no 17. līdz 19. jūnijam. Pēc visu pieteikumu saņemšanas skolas darbinieki sazināsies ar katru interesentu individuāli, vienojoties par uzņemšanas eksāmenu datumu, laiku un norisi.

Līdz 15. jūnijam PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” elektroniski pieņem dokumentus uzņemšanas eksāmeniem. Tos lūdzam nosūtīt uz e-pastu uznemsana.ventspilsmv@gmail.com. Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem: http://vmv.ventspils.lv/uznemsana/

Iesnieguma veidlapa interesentiem pēc pamatizglītības ieguves (aizpilda vecāki vai likumiskie pārstāvji):

https://drive.google.com/file/d/10lT-fmUCPNclLih5w9WF4KARKkJCqK4q/view?usp=sharing  

Iesnieguma veidlapa interesentiem pēc vidējās izglītības ieguves (aizpilda pats interesents): https://drive.google.com/file/d/1pFPFzgjWKOL6ZvwBIK1JrkRqBh7W2onR/view?usp=sharing  

Kontaktinfomācija ar uzņemšanas eksāmeniem saistītu jautājumu risināšanai: tālrunis 26173918 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00), e-pasts uznemsana.ventspilsmv@gmail.com.

Atceltas iestājeksāmenu klātienes konsultācijas

Skolotājas Dinas Heidemanes stāsts par attālināto mācīšanu

Par mūzikas literatūras mācīšanu attālināti stāsta Ventspils Mūzikas vidusskolas teorijas nodaļas vadītāja Dina Heidemane

“Varu pastāstīt, kā es mācu mūzikas literatūru attālināti. Audzēkņiem tagad pašiem jālasa par komponistiem un jāiepazīstas ar skaņdarbiem. Es viņiem sūtu norādījumus – skenētas lapas no grāmatām, saites uz rakstiem internetā un ierakstiem Youtube vietnē, savus sagatavotos mācību materiālus. Uzdevumus dodu uz nedēļu vai divām, tad audzēkņi paši var organizēt savu laiku. Uzdoto pārbaudu ar jautājumiem vai uzdevumiem, kas prasa materiālu studēšanu, atlasi un apkopošanu. Līdz norādītajam laikam viņiem jāiesūta atbildes.

No mūzikas resursiem visvairāk izmantoju Youtube, jo tur ir pieejami labas kvalitātes koncertieraksti, dokumentālās filmas par komponistiem, ir iespēja klausīties skaņdarbus ar notīm. Vairāk nekā līdz šim izmantoju Ventspils Mūzikas bibliotēkas abonēto vietni Medici.tv, kur pieejami koncertu un operu ieraksti. Audzēkņiem ir pieeja šim resursam, un viņi savās mājās var noskatīties uzdotās operas.

Kā veicas audzēkņiem? Tiem, kuri pirms tam labi mācījās un bija apzinīgi, iet labi – viņi izpilda uzdoto. Audzēkņiem, kuriem pirms tam bieži bija mācību parādi, klājas sliktāk – viņiem acīm redzot grūtības sagādā laika plānošana. Iespējams, ka ir grūti saņemties kaut ko darīt pašam – meklēt, lasīt, iedziļināties.”

Muzikoloģe un pedagoģe Dina Heidemane ir Ventspils Mūzikas vidusskolas absolvente, 1997. gadā aizstāvējusi maģistra darbu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Dr. habil. art. Jāņa Torgāna vadībā, ir neskaitāmu metodisko materiālu un mācību līdzekļu autore, kolēģu un studentu cienīta un mīlēta skolotāja.

Inga Cīrule par attālināto mācīšanos

Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi ir pozitīvi noskaņoti, cenšas veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, lai pēc vasaras atpūtas visi ar jauniem spēkiem sāktu nākošo mācību gadu

Arī bērnu mūzikas skolas strādā attālināti – pieredzē dalās Ventspils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece Inga Cīrule: ”Sākoties attālinātajam mācību procesam Mūzikas skolā, pirmā doma bija – beidzot bērniem būs laiks, lai kārtīgi apgūtu instrumenta spēli, jo zinām, lai būtu panākumi, instruments būtu jāspēlē katru dienu, vismaz vienu stundu. Bet, kā izrādījās, audzēkņiem, pildot vispārējās izglītības priekšmetus un mācoties plānot savu laiku, Mūzikas skolas priekšmetu apguvei pārāk daudz laika neatliek.

Mācību stundas notiek, atbilstoši stundu sarakstam, pedagogam un audzēknim komunicējot  interneta vietnēs WhatsApp; Skype, Zoom, vai izpildot pedagoga uzdevumu, un aizsūtot videoierakstu. Stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles klases audzēkņu koncertmeistari audio formātā ir iespēlējuši un aizsūtījuši audzēkņiem pavadījumus, lai kvalitatīvi tiktu apgūta specialitātes programma.

Mazliet sarežģītāk ir ar kolektīvās muzicēšanas stundām. Kori “Nošu planētas” un “Nošu spēles” darbojas on-line. Stīgu orķestrim 1.semestrī bija divi lieli pasākumi- Latvijas stīgu orķestru salidojums un izrāde “Ziemassvētki Rūķu bodē”. Attālinātā mācību procesa laikā audzēkņi apgūst jaunas partitūras, pedagogam iesūtot videoierakstus. Izglītības programmas “Mūzika” (estrādes un džeza mūzika) audzēkņi 13.martā ar ansambļu sagatavotām programmām bija gatavi piedalīties konkursā “Competition Ventspils GROOVE”, kad 12.marta vakarā tika paziņots par Valsts ārkārtas situāciju. Attālinātā mācību procesa ansambļu stundu laikā bērni skatās ievērojamu izpildītājmākslinieku sniegumu, un veido savas recenzijas par redzēto un dzirdēto.

Ne visiem audzēkņiem mājās ir klavieres. Ikdienas mācību procesa laikā bērni vakaros nāca mācīties skolā. Sākoties attālinātajām mācībām, iespēju robežās centāmies nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, vairākām ģimenēm iedodot skolas digitālās klavieres.

Beidzot Mūzikas skolu, audzēkņiem jāsaņem apliecība par profesionālās izglītības ieguvi, tādēļ nolēmām organizēt Noslēguma eksāmenus 6.,8.kl. audzēkņiem atvieglotā formātā, mūzikas teorijā pildot testu on-line, bet specialitātes skaņdarbus izvērtēt pēc audzēkņa iesūtīta videoieraksta. Mācību gada noslēgumā 1.-7.kl. audzēkņi tiks vērtēti pēc summatīvā vērtēšanas principa, nekārtojot pārcelšanas eksāmenus.

Pozitīvais attālinātā mācību procesa laikā – pedagogiem ir iespēja izmantot jaunas metodes izglītības programmas apguvē, būt „draudzīgākiem” ar jaunajām tehnoloģijām, veidot jaunus  metodiskos materiālus; vecākiem – novērtēt pedagoga ieguldījumu viņu bērna zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanā. Un vēl ciešāka kontakta – pedagogs – audzēknis – vecāki, veidošana.

Attālinātā mācību procesa laikā pedagogu darbs – on-line, izvērtējot iesūtītos rakstu darbus, noskatoties neskaitāmus video, un veidojot atgriezenisko saiti, sazinoties ar audzēkni un vecākiem, ir divkāršojies, vai pat trīskāršojies, telefona un interneta rēķini ir pārtērēti. Bet audzēkņi un pedagogi ir pozitīvi noskaņoti, cenšas veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, lai pēc vasaras atpūtas visi ar jauniem spēkiem sāktu nākošo mācību gadu.”.

 

Par Ingu Cīruli – direktora vietniece Ventspils Mūzikas skolas mācību darbā. Izglītība – Ventspils Mūzikas vidusskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Pienākumi – pārraudzīt Ventspils Mūzikas skolas mācību darbu, iedvesmot pedagogus un audzēkņus jauniem konkursiem, lieliskiem rezultātiem, palīdzēt tos īstenot; organizēt Mūzikas skolas audzēkņu koncertdzīvi, rosināt idejas par jauniem pasākumiem, festivāliem. Veicināt sadarbību ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām skolām, Mākslas skolas, Jaunrades nama, reģiona Mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

 

Sagatavojies mācību procesam

Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš sava miega kvalitātei – ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam.

 

 

 

Izveido mācību plānu

Lai efektīvi nostiprinātu savas zināšanas pirms eksāmeniem, gatavošanās process jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski. Sastādi savu mācību plānu – apkopo eksāmenu sarakstu, kuriem Tev jāgatavojas, un ieplāno dienas un laiku, ko veltīt mācībām. Uzdevumi.lv ir atrodams 9. un 12. klases eksāmenu saraksts ar saitēm uz treniņuzdevumiem, kas palīdzēs gatavošanās posmā:

Atvērt eksāmenu sarakstu

 

Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt eksāmenu treniņuzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un daudzos citos.

 

Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana – zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

 

Nedari vairākas lietas vienlaicīgi

Mācoties ir svarīgi saglabāt uzmanību un koncentrēšanos, tāpēc nav laba doma reizē čatot ar draugiem vai aplūkot jaunākās Instagram bildes. Uzstādi sev noteikumu, ka mācību laikā sociālos tīklus neizmantosi! Tas palīdzēs Tev kvalitatīvāk apgūt nepieciešamās tēmas un patērēt mazāk laika mācībām.

 

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

 

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!

Konsultācijas atceltas

Sakarā ar ārkārtas situāciju 4. aprīlī plānotās iestājeksāmenu konsultācijas ir atceltas.